"Iznos najviše ponude u nadmetanju je 0 kuna", navedeno je na servisu Financijske agencije nakon završetka elektroničke javne dražbe za prodaju nesuđenog trgovačkog centra Dalma kod crkve na Boriku.

To znači kako nije bilo zainteresiranih investitora koji bi platili minimalno 8.653.536 kuna za ruševnu zgradu iz propalog poslovnog carstva bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma.

Na drugom krugu javne dražbe nekretnina će se prodavati u pola cijene od njezine vrijednosti, koja je procijenjena na 11.538.048 kuna. Ne proda li se u tri kruga, na posljednjoj četvrtoj dražbi licitacija će započeti sa svega 1 kunu.

Uz građevinu, površine 935 m2, u paketu se prodaje 13 čestica uz samu zgradu, ali i uz crkvu Bezgrešnog začeća, koja se nalazi u neposrednoj blizini. Ukupna površina terena oko objekta iznosi 4029 m2.