U posljednjem broju Narodnih novina objavljen je javni natječaj Općinskog suda u Zadru za primjer 11 djelatnika.

Na neodređeno vrijeme zapošljavaju se 4 sudska savjetnika, 3 viša zemljišnoknjižna referenta i 4 administrativna referenta - sudska zapisničara.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu suda u Ulici Borelli 9, nakon čega će se kandidate pozvati na testiranje koje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora s članovima Komisije.