U Privlaci su u petak potpisana dva vrijedna ugovora - aneks Sporazuma kojim će se urediti međusobni odnosi za realizaciju projekta proširenja i produbljenja Privlačkog gaza i Ugovor o zajedničkom financiranju projekta sanacije glavnog mula u luci Privlaka. Uz državnog tajnika u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Josipa Bilavera i župana Božidara Longina, događaju su nazočili čelnici jedinica lokalnih samouprava potpisnika sporazuma Nina, Privlake, Vrsi i Vira, direktor Plovputa Mate Perišić i ravnatelj ŽLU Davor Škibola.

- Cijeli projekt je vrijedan gotovo 22 milijuna kuna, a najvažniji cilj koji će se postići produbljenjem i proširenjem Privlačkog kanala je skraćenje plovidbe za 11 nautičkih milja i povećanje sigurnosti plovidbe što će zasigurno utjecati na obogaćivanje turističke ponude Zadarske županije, bilo da se radi o nautičkom turizmu ili putovanjima manjih turističkih brodova. Povezat će se Zadarski i Velebitski kanal što nam je također cilj uz sigurnost plovidbe, rekao je načelnik Općine Privlaka Gašpar Begonja i zahvalio Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture za sve projekte koji su se odvijali na prostoru Privlake, posebno državnom tajniku Bilaveru, te Zadarskoj županiji i županu Božidaru Longinu koji su omogućili da se na ovom prostoru u zadnjih 4 godine ostvare brojni projekti.

Potpisnici Sporazuma su se obvezali sudjelovati u financiranju radova na Projektu u sljedećim postotcima: Plovput 39,32 % , MMPI 42,51 %, Zadarska županija 11,37 %, Grad Nin 1,70 % ,Općina Privlaka 1,70 %, Općina Vir 1,70 % i Općina Vrsi 1,70 %.

- Ja znam koliko znači proširenje Privlačkog gaza za stanovnike ovog kraja, znam da ćemo s ovim velikim projektom smanjiti put za 11 nautičkih milja, da će se povećati sigurnost plovnog puta, da će dodatna korist biti što će se iskopani kameni materijal moći iskoristiti na gradilištima luka i lučica na području Općina Vir i Privlaka, a iskopani pijesak za dohranu plaža, prvenstveno na području Općina Vir i Privlaka, a alternativno na području grada Nina i općine Vrsi , rekao je državni tajnik Josip Bilaver.