Školski odbor Osnovne škole Poličnik raspisao je natječaj za imenovanje novog ravnatelja.

Za ravnatelja/icu škole može biti imenovana osoba koja ima završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi te najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje 5 godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama. Iznimno, ravnatelj može postati osoba koja ne udovoljava svim uvjetima, ako u trenutku prijave na natječaj za ravnatelja obavlja dužnost ravnatelja u najmanje drugom uzastopnom mandatu, a ispunjavala je uvjete koji su ranije bili propisani.

Kandidati mogu priložiti dokaz o dodatnim kompetencijama: poznavanju stranog jezika, osnovnim digitalnim vještinama te iskustvu rada na projektima vezanim za djelatnost škola. Ravnatelj se imenuje na razdoblje od 5 godina.

Aktualni ravnatelj škole je Elvis Alić.