Sutkinja Županijskog suda u Zadru Iva Lovrin odbila je kao neosnovanu žalbu osumnjičenog silovatelja podnesenu protiv rješenja o provođenju istrage Županijskog državnog odvjetništva u Zadru.

Istraga je pokrenuta 18. siječnja, a detalji se ne otkrivaju zbog zaštite identiteta žrtve. Osumnjičenik je žalbu temeljio na "pogrešnom i nepotpunom utvrđenom činjeničnom stanju", te je predložio da sudac istrage odbaci kaznenu prijavu.

No, Lovrin je ocijenila kako je državni odvjetnik pravilno utvrdio postojanje osnovane sumnje, a koja proizlazi iz sadržaja kaznene prijave koju je podnijela oštećenica, njezine medicinske dokumentacije te službene zabilješke o obavljenom obavijesnom razgovoru s jednim svjedokom kao i dijelu obrane okrivljenika koji priznaje spolni kontakt sa oštećenicom.

- Neosnovano okrivljenik u žalbi navodi da je pobijano rješenje preuranjeno, a s obzirom na iskaz okrivljenika o njegovom odnosu sa oštećenicom prije i nakon inkriminiranog događaja. Naime, sve gore navedeno za sada opravdava dovoljan stupanj osnovane sumnje za pokretanje istrage tijekom koje će se ispitati oštećenica, pa i na okolnosti iz obrane okrivljenika te provesti ostali dokazi navedeni u rješenju o provođenju istrage, navodi Lovrin u rješenju koje je doneseno još u siječnju, ali je jučer objavljeno na e-Oglasnoj ploči sudova.