Zadarskoj Odvodnji jučer su isporučena dva vozila za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama u sklopu kapitalnog infrastrukturnog projekta financiranog sredstvima EU „Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar-Petrčane".

Temeljem Ugovora o isporuci opreme za održavanje sustava odvodnje, ukupno će se isporučiti osam specijalnih vozila, od čega su do sada isporučena tri. Opremom će se omogućiti učestalije prikupljanje i transport septičkih otpadnih voda.

Trenutno se u okviru projekta odvijaju radovi u četvrti Bokanjac, a 11. svibnja je potpisan i ugovor za radove na području samog grada Zadra kojima će se izvršiti sanacija, rekonstrukcija i proširenje sustava odvodnje grada Zadra, nadogradnja crpne stanice Borik kao i izgradnja spojnog cjevovoda između dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda: Centar i Borik. Ukupna vrijednost do sada potpisanih ugovora je 613.671.123,05 HRK s PDV-om od čega će 313.659.754,75 HRK biti financirano putem bespovratnih sredstava EU.