Očekivano, Hrvatske šume prihvatile su ponudu zadarske tvrtke Diklo gradnja kao jedinog ponuđača na javnom natječaju za uređenje dijela šume Musapstan.

Radi se o rubnom području šumskog područja, koje je projektant nazvao "divlje" vježbalište, a koje bi se prema njegovom zamislima trebalo oplemeniti. Projektom je predviđena izgradnja tri poučne staze u ukupnoj duljini od 4115 m, trim staze u duljini od 1500 m, vježbališta površine 800 m2, zelene učionice od 400 m2, te dječjeg igrališta površine 1600 m2. Na postojećim stazama u duljini od 1300 m postavit će se klupe i koševe za smeće. Svakako, daleko je to od najave zadarskog Central parka.

- Konstrukcija trim staze i poučnih staza će se dobiti frezanjem postojećeg terena. Prije samog frezanja potrebno je strojno razbiti veće kamenje kao i očistiti teren od niskog raslinja i panjeva. Koridor na terenu može odstupati od predvidenog koridora projektom da bi se izbjegla sječa debljih stabala, navodi se u opisu projekta kojeg je izradila tvrtka Donat.

Kako bi se uklopile u prostor, svih osam sprava na vježbalištu moraju biti od drvenih materijala. Uz južni dio staze uredit će se zelena učionica sa stolom i 40 trupaca za sjedenje, dok će se na sjevernom dijelu nalaziti dječje igralište s 10 igrala.

Za ovaj projekt Hrvatske šume su dobile EU novac. Procjena vrijednosti radova bila je 697.060 kuna (bez PDV-a), a Diklo gradnja ponudila je 653.850 kuna. Nakon žalbenog roka s njima će se potpisati ugovor s rokom izvođenja radova od 180 dana.