Općinski sud u Zadru odbio je tužbu vlasnika kuće na Sinjoretovu, koji je od susjeda tražio da sa zgrade skine klima uređaj koji mu, kako je tvrdio, ometa kvalitetno stanovanje u njegovoj tužbi. Naveo je kako ništa nije bilo sporno sve do trenutka kada je tuženik na svoju kuću postavio vanjsku jedinicu za rashladni klima uređaj, točno na mjesto okrenuto prema prozoru spavaće sobe, pa zbog buke koju proizvodi uređaj, kao i neugodnog mirisa koji se širi iz iste, nije više u mogućnosti koristiti sobu u kojoj inače spava njegova kći s malodobnim djetetom. Takva situacija, naveo je, opasna je po život samih zbog eventualnog nastupa zaraze.

Vlasnik kuće odgovorio je kako vanjska jedinica klima uređaja nipošto nije okrenuto prema prozoru spavaće sobe tužitelja nego da je riječ o suprotno dijagonalno položenim uglovima zgrade, stoga da nema govora o tome da bi postojao neposredni štetni utjecaj s tuženikove nekretnine u smjeru tužiteljeve. Također, kao notorno je naveo da klima uređaju nisu opasni po život niti izvor zaraze, a opreza radi predlaže da tužitelj dokaže eventualnu koncentraciju štetnih tvari vještačenjem na licu mjesta.

U sporu za zaštitu od štetnih imisija tužitelj je dužan dokazati da tuženik, bez posebnog pravnog temelja, uznemirava tužitelja time što na nekretninu tužitelja iz klima uređaja tuženika odašilje "prekomjernu buku" i "širenje neugodnog mirisa", zatim da su buka i neugodni mirisi prekomjerni, s obzirom na namjenu kakva je primjerena toj nekretnini s obzirom na mjesto i vrijeme, ili da mu nanosi znatniju štetu, ili da je to nedopušteno na temelju odredaba posebnoga zakona. Sud je predložio tužitelju provedbu vještačenja, ali kako on nije uplatio potreban predujam za vještaka, smatra da je on od toga odustao.

- Kako je dakle u konkretnom slučaju teret dokazivanja na tužitelju, koji nije dokazao da odašiljanje zraka prema nekretnini tužitelja iz vanjske jedinice klima uređaja tuženika predstavlja prekomjernu imisiju, to je na temelju svega navedenog i obrazloženog tužbeni zahtjev odbijen kao neosnovan u cijelosti, presudila je sutkinja Ana Mišlov.