Na posljednjoj sjednici Vlada je dala suglasnost Gradu Benkovcu za podizanje kredita u iznosu od 24.750.000 kuna.

- Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata kako slijedi: rekonstrukcija Doma kulture, rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta, izgradnja sadržaja na Benkovačkom sajmu, radovi na Gradskoj jezgri II faza, izgradnja mreže domova, izgradnja sadržaja na tematskim rutama, uređenje karinske plaže i pripadajuće infrastrukture i rekonstrukcija i sanacija nerazvrstanih cesta II faza, navodi se u toj odluci.

Gradska uprava prvo je zatražila suglasnost za podizanje kredita od 30 milijuna kuna, a razliku od 5.250.000 kuna planirali su utrošiti na sufinanciranje izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje. No Ministarstvo financija naglasilo je kako bi to bilo u suprotnosti s važećim zakonskim propisima jer se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dugoročno zaduživati samo za investiciju, pod kojom se podrazumijevaju jedino rashodi za nabavu nefinancijske imovine, a CGO je po ekonomskoj klasifikaciji razvrstan u rashode poslovanja.

Grad će se zadužiti kod Hrvatske poštanske banke s kojom su dogovorili rok otplate kredita od četiri godine, po isteku počeka od jedne godine, te fiksnu godišnju kamatnu stopu od 1,25%.