Javna vatrogasna postrojba na proračunu je Grada Zadra iz kojeg će se ove godine rasporediti 14 milijuna kuna tzv decentraliziranih novaca od Države, a Grad Zadar će u sufinanciranju profesionalne vatrogasne postrojbe sudjelovati sa šest milijuna kuna.

Najveći dio tog novca namijenjen je za plaće stotinjak zaposlenih - više od 16 milijuna kuna u ovoj godini.

Iz decentraliziranog iznosa, rashodi za zaposlene u JVP Zadar iznose 12.674.686,00 kuna, dok je za materijalne rashode namijenjeno 1.4 milijuna kuna. U tom iznosu je naknade troškova zaposlenima od 472.000,00 kuna, dok nešto više od pola milijuna je namijenjeno za režije.

Šest milijun kuna iz gradskog proračuna isplatit će se putem rizičnog poslovanja, odnosno posebnog žiro-računa Grada Zadra. Odlukom je raspoređeno kako je za plaće namijenjeno 3.7 milijuna kuna, za doprinos 895 tisuća kuna. Za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika namijenjeno je 30 tisuća kuna, za usluge i ostale usluge 400 tisuća kuna, dok rashodi za opremu iznose svega 600 tisuća kuna.