Inovativni Zadar, u suradnji s udrugom Zadar Developers Hub, organizira informativnu radionicu na sve aktualniju temu blockchain-a.

Blockchain je tehnologija koja stoji iza kriptovaluta, te se smatra distruptivnom tehnologijom budućnosti. Cilj radionice je približiti blockchain tehnologiju široj publici, posebno malim i srednjim poduzetnicima kojima će se prikazati sve mogućnosti takve tehnologije.

Radionica će biti podijeljena u 3 cjeline. U prvom dijelu biti će objašnjeno funkcioniranje blockchain-a i kriptovaluta, a u drugom dijelu će se podrobnije govoriti o kriptovalutama, posebno o Bitcoin-u i Ethereum-u. U trećem dijelu bit će objašnjeno na koji način se može koristiti, i načini na koji se već koristi, blockchain tehnologija. Predaju Josip Kalebić, Krešimir Marnika i Hrvoje Pavlović.

Radionica će se održati u petak 7. svibnja od 13 sati do 14:30 sati, a broj mjesta je ograničen. Prijaviti se možete preko linka.