Sa zakašnjenjem Sveučilište u Zadru sazvalo je izbore za Studentski zbor i studentske predstavnike u stručnim vijećima sveučilišnih odjela u akademskoj godini 2020./2021.

Izbori će se održati 17. i 18. svibnja, a kandidature je potrebno predati najkasnije do 7. svibnja.

Pravilnik, postupak i obrasce za prijavu pronađite ovdje.