Od sustava javne nabave dobili smo obavijest kako je došlo do izmjene ugovora za izgradnju objekta dnevnih bolnica, kojeg je u travnju 2019. godine Ravnateljstvo Opće bolnice Zadar potpisalo sa slovenskom tvrtkom Solida.

S obzirom na to da se u istom sustavu ne navode daljnje informacije, Ravnateljstvo smo pitali za objašnjenje i dobili detaljan odgovor. Prva izmjena odnosi se na stavku "betonski, armirano-betonski i armirački radovi", u kojoj su, među ostalim, na temelju elaborata o udovoljavanju zaštite od ionizirajućeg zračenja za prostoriju u kojoj će se smjestiti linearni akcelerator, izmijenjene gustoće betona.

Druga stavka odnosi se na produljenje roka za dovršetak radova.

- Aneksom se mijenja čl. 2. Aneksa br. 3 Ugovora o građenju br. 03-4015/19-1/19 od dana 10. srpnja 2020., na način da isti sada glasi: „Ovim Ugovorom Izvođač se obvezuje izvesti radove na Rušenju postojeće zgrade i izgradnji Odjela za pulmologiju, onkologiju, infektologiju i dermatologiju, te adaptaciju dnevne bolnice Službe za kirurgiju - Opće bolnice Zadar do 14.06.2021.", informirao nas je zamjenik ravnatelja OB Zadar, dr. Edi Karuc.

Aneksom je, dodaje dr. Karuc, ugovoreno i izvođenje dodatnih vantroškovničkih radova u iznosu od 38.245,13 kuna (s PDV-om).