S ciljem brige za stanovnike treće životne dobi, u Zadarskoj županiji dovršena je projektna dokumetacija i osigurano financiranje izgradnje hospicija u Babindubu, prošireni su kapaciteti Doma za starije i nemoćne osobe u Zadru za 51 ležaj, a uvedeno je i sufinanciranje smještaja u privatnim domovima za starije i nemoćne s 500 kuna mjesečno.

Posebno je dobro među umirovljenicima, ali i članovima njihovih obitelji prihvaćena mjera sufinanciranja smještaja u privatnim domovima. Naime, s obzirom na liste čekanja za Dom za starije i nemoćne osobe Zadar (Dom na Sfingi), a da diljem županije djeluje 29 privatnih domova, Zadarska županija od 2018. godine sufinancira smještaj u privatnim domovima s 500 kuna mjesečno. 

Svakoga dana raste broj starijih osoba kojima je potrebna adekvatna njega i skrb, a smještaj u privatnom domu može koštati i više nego što zarađuje jedna osoba s prosječnom plaćom. Ovu mjeru koristi više od 400 korisnika u 29 privatnih domova, a za nju je županija dosad isplatila sedam milijuna kuna.

Župan Božidar Longin ističe da je solidarnost jedna od najvažnijih smjernica županije koja veliku pažnju pridodaje skrbi o stanovnicima treće životne dobi.

- Nedavno smo s ministrom Aladrovićem dogovorili financiranje izgradnje Hospicija na Babindubu te nova dva Doma za starije i nemoćne u Poličniku i Sv. Filipu i Jakovu za koje su općine pripremile projektnu dokumentaciju, kao i proširenje kapaciteta područnog objekta u Preku, najavio je župan.

Što se tiče najvećeg županijskog doma za starije i nemoćne, onog na Sfingi, kojem je osnivač Zadarska županija, zahvaljujući radovima na obnovi depandanse, dom je povećao svoje kapacitete za 30 mjesta, a iseljavanjem fizijatrije iz prizemlja zgrade dobili su prostor za još 21 korisnika.

Započeli su i građevinski radovi na uređenju odjela za Alzheimer. Za sada je predviđeno 20 mjesta, od čega će 12 biti za pacijente s dijagnozom Alzheimerove bolesti. S vremenom se taj prostor planira pretvoriti u stacionar jer je sve veća potreba i za tim oblikom skrbi.