Kada je gradonačelnik Branko Dukić 20. travnja najavio  "skori završetak natječaja koji su raspisale Hrvatske šume za uređenje park šume Musapstan", nije imao informaciju da je četiri dana ranije otvorena jedina pristigla ponuda - Diklo gradnje.

Za natječaj, nazvan Poučna staza Musapstan - Zadar, za koji su Hrvatske šume dobile EU novac, procjena vrijednosti je bila 697.060 kuna, bez PDV-a. Diklo gradnja je ponudila za taj posao 653.850 kuna.

Gradonačelnik Dukić, kao i mnogi, a tako i projektant, Davor Dobrović, vlasnik projektnog biroa Donat, koriste pogrešan naziv park šuma Musapstan. Nema sumnje kako to svoje korijene ima u najavi park šume iz 2007. godine, kada su lokalni političari obećali kako će napraviti zadarski Central park u Musapstanu koji ima isključivo status šume.

I ovaj projekt dugo se najavljuje iz Hrvatskih šuma iz kojih su im i nedavno potvrdili kako je to još uvijek šuma Musapstan. Radi se o rubnom području šumskog područja, koje je projektnat nazvao "divlje" vježbalište, a koje bi se, prema njegovom zamislima trebalo oplemeniti.

 

 

Uz trim stazu, Zadrani bi trebali dobiti još jedno vježbalište te dječje igralište (uz Višnjik i Vruljicu) u Musapstanu koji se koristi za sve i svašta. A cilj ovog projekta je, prema EU načelima, druženje s prirodom uz novi stil urbanog života na "KRAJU GRADA".

Naime, EU projektom na šumskom području Musapstan uredit će se "poučna i trim staza te postaviti oprema uz stazu te edukativne materijale na poučnim pločama". Rok izvođenja radova je 180 dana od dana obostranog potpisa ugovora.