Rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican i načelnik Općine Preko Jure Brižić danas su sklopili sporazum o suradnji pri osnivanju i razvoju budućeg centra na Ošljaku, u kojemu će se provoditi interdisciplinarno istraživanje otočnog stanovništva, ponajprije demografskih obilježja i procesa, a posebno otočnoga iseljeništva.

Sveučilište i Općina Preko surađivat će u zajedničkoj prijavi međunarodnih kompetitivnih znanstvenih i stručnih projekata, aktivnosti popularizacije znanosti, izradi stručnih projekata, studija, elaborata i sl. u domeni civilnoga društva i gospodarskog sektora, izvođenju predavanja i gostovanja na pojedinim kolegijima koji se izvode u sklopu studijskih programa Sveučilišta te ostalim sadržajima od zajedničkog interesa.

Prostor je osiguran u zgradi nekadašnje osnovne škole na Ošljaku, na površini od 187 metara četvornih, za koju će Općina na Sveučilište prenijeti pravo građenja na 25 godina, s mogućnošću produljenja tog roka.

Uz rektoricu Vican i načelnika Brižića potpisivanju sporazuma u Rektoratu nazočili su prorektor prof. dr. sc. Josip Faričić, predstavnik Mjesnog odbora Ošljak Damir Valčić, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, razvoj i EU fondove Općine Preko Dražena Strihić te direktor TZ Općine Preko Ivan Košta.