Na današnji datum u cijeloj Europi obilježava se Europski dan prava pacijenata. Udruga za zaštitu i promicanje prava pacijenata „Zadarski pacijent" i ove godine želi podsjetiti građane Zadra i Zadarske županije na ovaj datum, kako bi u središte pozornosti doveli sustav zaštite i promicanja prava pacijenata, posebno aktualnim u ovo doba pandemije i koronavirusa. Program će se javno obilježiti sutra na Narodnom trgu.

Izazovi održive zdravstvene zaštite u cijeloj Europi, nametnuli su potrebu prepoznavanja i normiranja prava pacijenata u zdravstvenim sustavima EU. U Rimu je 2002. godine nastala Europska povelja o pravima pacijenata, poznatija kao Rimska povelja, koja je u studenom iste godine ratificirana u Bruxellesu i tako postala temeljni dokument za reformu zdravstva u zemljama Europske Unije. Drugo poglavlje „Rimske povelje", u kojem je prezentirano 14 prava pacijenata, sastavni je dio Europskog Ustava.

Prema tom dokumentu, u svim zdravstvenim sustavima Europske Unije pacijenti imaju prava na preventivne mjere, pristup, informiranost, prestanak boli, slobodu izbora, privatnost i povjerljivost, poštivanje njihovog vremena, pridržavanje standarda kvalitete, sigurnost, inovacije, izbjegavanje nepotrebne patnje, individualizirano liječenje, žalbu i obeštećenje.

- Ovo neće biti posljednja pandemija. Bit će i brojnih drugih prijetnji zdravlju, uključujući učinke klimatskih promjena, antimikrobne rezistencije i još mnogo toga. Ne možemo nastaviti sa životom kao prije. Moramo zaštititi naša društva, ali na načine koji su razmjerni opasnostima koje ih ugrožavaju, poručuje predsjednica udruge „Zadarski pacijent" dr. med. Dubravka Finka.