Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija i Agencija za zaštitu osobnih podataka (AZOP), organiziraju besplatnu online informativnu radionicu s ciljem pružanja potpore mikro, malim i srednjim poduzetnicima prilikom usklađivanja poslovnih procesa s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (poznatijom pod akronimom GDPR).

Za potrebe sudjelovanja potrebno je do ponedjeljka u 16:00 sati na e-mail: [email protected] dostaviti naziv i OIB svog poslovnog subjekta te e-mail adresu kojom ćete pristupati u aplikaciju, a kako bismo vam organizatori mogli uputiti poveznicu putem koje ćete se spojiti na on-line radionicu.

Radionica je jedna od aktivnosti koju Agencija za zaštitu osobnih podataka provodi u okviru EU projekta ARC (Awareness raising campaign for SMEs).

GDPR su u obvezi primjenjivati sva poduzeća koja posluju na teritoriju Europske unije i poduzeća koje raspolažu podacima europskih građana. Zaštita podataka u digitalno vrijeme u kojem živimo postaje prioritet, a poduzeća koja ovom segmentu poslovanja ne pridaju dovoljno pažnje, izlažu se reputacijskom riziku, nepovjerenju korisnika u njihove proizvode i usluge, ali i značajnijm financijskim sankcijama.

Tijekom radionice, imat ćete priliku postavljati pitanja i razjasniti svoje nedoumice vezano za zakonodavni okvir o zaštiti osobnih podataka te steći potrebna znanja za adekvatno provođenje odredbi GDPR-a.

Usluge informiranja MSP-ova i povezivanje subjekata na području Zadarske županije financiraju se projektom „Pružanje usluga informiranja i povezivanja za MSP u Zadarskoj županiji". Usluge se obavljaju za potrebe adresiranja problema nedostatka pružanja usluga informiranja i povezivanja MSP-ova u nepoljoprivrednim djelatnostima na području Zadarske županije te su izravan odgovor na kontinuiranu potražnju za određenim uslugama poduzetničkih potpornih institucija.

Cilj projekta je rast i razvoj poslovanja pružanjem usluga informiranja i povezivanja za MSP-ove na području Zadarske županije. Ostvarenjem neposrednih rezultata projekta želi se doprinijeti jačanju poduzetničkih vještina i kompetencija te pozitivnog poduzetničkog okruženja.