Iz Opće bolnice Zadar oglasili su se o slučaju zastoja na gradilištu dnevnih bolnica, koje se izvode u sklopu EU projekta punog naziva " Objavljujemo u cijelosti odgovor kojeg nam je na naš upit poslao zamjenik ravnatelja dr. Edi Karuc:

- Projekt izgradnje dnevnih bolnica u završnoj je fazi izgradnje i uvjereni smo da će biti realiziran, uz manje kašnjenje zbog objektivnih problema izvođača radova. Sukladno preuzetim obvezama rok izvođača Solida d.o.o. za izvršenje radova izgradnje dnevnih bolnica mjesec je lipanj 2021.

Obzirom da je izvođač u obvezi izvršiti radove u zadanom roku, pri čemu se uzima u obzir posljednja izmjena dinamičkog plana (prema kojoj ukupno kašnjenje iznosi 25 dana od planiranog početka aktivnosti), a Opća bolnica će kontinuirano pratiti dinamiku radova do samog završetka projekta. Ukoliko dođe do prekoračenja roka, koristit ćemo sva pravna sredstva, što uključuje obračun penala te naplatu garancije za uredno izvršenje ugovora.

Trenutno smo u fazi evaluacije objektivnih razloga kašnjenja, koji se radi u suradnji s Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranja projekata EU.