Zbog radova Vodoinstalacije na priključku nove zgrade ispod crkve na Belafuži, od 19. do 30. travnja zatvara se dio Ulice Gospe Maslinske.

Predviđa se obustava prometa za sva vozila na dionici od križanja Ulice Gospe Maslinske s ulicom Put Nina do novoizgrađenog objekta. Sudionike u prometu se poziva da poštuju privremenu regulaciju prometa i koriste obilazne pravce ulicama Ante Baljaka i Fra Grge Martića.