Županijska uprava za ceste zapošljava voditelja/voditeljicu službe za građenje županijskih i lokalnih cesta.

Nakon što smo ih upozorili na raniju formulaciju, novi oglas je objavljen u obliku natječaja, a ne javnog poziva. Kandidati moraju ispuniti šest uvjeta: magistar, stručni specijalist ili sveučilišni / stručni prvostupnik inženjer građevinske ili prometne struke, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje rada na računalu, posjedovanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom B kategorije te položen stručni ispit.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se osobno ili preporučenom poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja, 9. travnja.