Na završnoj konferenciji, koja je zbog epidemije koronavirusa u četvrtak održana putem platforme Zoom, predstavljeni su rezultati projekta BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja

Konferenciji su, uz vodećeg partnera Sveučilište u Zadru, prisustvovali i predstavnici projektnog partnera Tankerske plovidba d.d. te vanjski suradnici na projektu.

U ime Rektorice i Uprave Sveučilišta u Zadru nazočne je pozdravio prorektor za znanost i informacijsku strukturu Zvjezdan Penezić. Naglasio je kako je projekt izuzetno važan jer povezuje zadarsko s drugim visokim učilištima u Europskoj uniji i realnim sektorom te ih čini relevantnima u međunarodnom konkurentnom okruženju, čime će se povećati kvaliteta visokog obrazovanja i zaokret prema internacionalizaciji. Projektom se ostvario izniman korak naprijed u sustavnom obrazovanju pomoraca jer Sveučilište u Zadru nema diplomski studij, stoga projekt donosi višestruke koristi i za grad Zadar te za Zadarsku županiju.

Voditeljica projekta Irena Dominiković predstavila je sve provedene aktivnosti kao i sve ostvarene rezultate. Provedbom projekta nastojala se povećati kvaliteta i relevantnost Sveučilišta u Zadru kroz internacionalizaciju - razvojem i uspostavom združenog diplomskog studija pomorskog menadžmenta na engleskom jeziku te razvojem 6 kolegija na engleskom jeziku na Odjelu za ekologiju, agronomiju i akvakulturu. Završetkom projekta postigao se korak bliže prema daljnjoj internacionalizaciji Sveučilišta u Zadru u STEM području, području od izuzetne važnosti za Hrvatsku - područje plavog sektora.

Pročelnik Pomorskog odjela Sveučilišta u Zadru, profesor Leonardo Marušić koji je u projektu angažiran u svojstvu Koordinatora za razvoj i uspostavu združenog studija predstavio je izgled budućeg združenog diplomskog studija pomorskog menadžmenta. Navedeni studij će se izvoditi u suradnji s Visokom školom Flensburg u Njemačkoj te Fakultetom za pomorstvo i promet Portorož Sveučilišta u Ljubljani. Studij će imati integrirani nastavni plan i program koji se odvija na engleskom jeziku, gdje će student provesti prvi semestar u Zadru, drugi u Portorožu, treći u Flensburgu, a posljednji semestar će student po izboru odabrati gdje će ga provesti za izradu diplomskog rada. Navedeni studij će se početi izvoditi akademske godine 2022./2023.

Zamjenik pročelnice Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, profesor Ivan Župan koji je u projektu angažiran u svojstvu Koordinatora za razvoj i uspostavu kolegija na stranom jeziku predstavio je projektne rezultate. Tijekom provedbe projekta više od 80 studenata preddiplomskih studija je anketirano te su rezultati dali smjernice prema kreiranju 6 novih kolegija na engleskom jeziku. Navedeni kolegiji će se izvoditi u sklopu ljetnog semestra 1. godine diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima te su planirani i spremni za izvedbu od akademske godine 2022./2023. godine. Kolegiji će biti dostupni studentima Sveučilišta u Zadru te stranim studentima s dolaznom mobilnošću. Sve potrebne informacije o novoosnovanim kolegijima će biti dostupni putem web stranice BLUE SMART.

Projekt je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz natječaj „Internacionalizacija visokog obrazovanja" ukupne vrijednosti 1.788.718,40 HRK, od kojih su sve bespovratna sredstva. Više o projektu možete pronaći na Facebook stranici BE UNIZD te Instagram profilu be_unizd.