Policijska uprava zadarska provodi akciju 24-satnog nadzora brzine kretanja vozila na odabranim lokacijama u prometu. Nadzor na području Policijske uprave zadarske provest će se 21. travnja 2021. godine u vremenu od 00 do 24 sata.

Za provođenje nadzora odreditiće se veći broj promjenjivih lokacija na kojima će se rasporediti policijski službenici koristeći sve raspoložive uređaje za nadzor brzine. U odabir lokacija mogu se uključiti i sami građani sa svojim prijedlozima, koji će se uzeti u obzir imajući u vidu prije svega specifičnost i mogućnosti vršenja nadzor brzine na predloženim lokacijama.

U vremenu od 8. do 18. travnja 2021. godine građani mogu predlagati lokacije na području Policijske uprave zadarske, a za koje smatraju da je potrebno nadzirati brzinu prometa. Svoje prijedloge s naznakom „Prijedlog lokacije nadzora brzine", građani mogu dostaviti elektroničkom poštom na mail adresu Policijske uprave zadarske: [email protected] Svi pristigli prijedlozi građana će se analizirati, nakon čega će biti izabrane lokacije pogodne 24-satnu akciju nadzora brzine kretanja vozila.

U cilju veće sigurnosti prometa, policija i dalje poziva na pojačan oprez uz dosljedno poštivanje prometnih pravila i propisa.