Minigradnja, građevinska tvrtka koja je uredila Muraj, jedina se javila na javni natječaj Grada Zadra za nabavu opreme, odnosno posebno dizajniranih drvenih kioska (kućica) koji će se postaviti na novouređenoj zadarskoj šetnici.

Građevinari iz Vodica na zadarsko područje ušli su na velika vrata preko Muraja, pa su se proširili na Kolovare, da bi nedavno dobili i posao izgradnje novog poduzetničkog inkubatora na Bilom brigu. Njihova ponuda za posao, koji odudara od prijašnjih, značajno je veća u odnosu na procjenu vrijednosti nabave, koja je iznosila 800 tisuća kuna. Za nabavu 10 kućica Minigradnja je pak zatražila 1.300.925 kuna, odnosno 130 tisuća kuna po komadu. Sada slijedi postupak pregleda i ocjene te jedine pristigle ponude.

Ako natječaj prođe iz prve, odnosno ako Grad prihvati takvu ponudu, kućice će se na bastionu sv. Roka postaviti u roku od 3 mjeseca od potpisivanja ugovora. Od 10 kućica pet će imati prodajnu namjenu, četiri ugostiteljsku, a jedna će biti javni WC. Što će, kada i kako biti, na kraju će odrediti natječaj Grada Zadra za zakup tih kućica čije je otvaranje teško predvidjeti za ovu ljetnu sezonu.