Ravnateljica Doma za odrasle osobe Zemunik Nataša Petrušić raspisala je javni natječaj za prijem jednog pripravnika na jednogodišnji staža.

Riječ je o radnom mjestu socijalnog radnika sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslike diplome, važeće osobne iskaznice, domovnice, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca. Rok za podnošenje prijave je 8 dana.