Lučka uprava Zadar (LUZ) objavila je kako će se 12. travnja otvarati ponude za jednogodišnju koncesija za 10 lokacija na Liburnoj obali na kojima se mogu postaviti štandovi za prodaja brodskih izleta. Dvije lokacije su više nego prije dvije godine kada je LUZ prvi put oglasio koncesioniranje  pomorskog dobra koje je do tad Grad Zadar koristio kao najam javne površine.

Natječaj kojeg lani nije bilo zbog korona epidemije i neizvjesne situacija sa sezonom, ove je godine objavljen 11. ožujka. LUZ je ponudila postavljanje štandova na razdoblje od četiri mjeseca, odnosno u periodu od 1. lipnja do 30. rujna 2021. godine.

Koncesija, procijenjene vrijednosti 130 tisuća kuna, daje se za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području putničke luke Zadar u Gradu.

Za postavu pokretnog štanda za prezentaciju brodskih izleta određeno je 10 lokacija, površine tri kvadrata. Onaj tko je bliže Mostu očito ima bolju poziciju, a one su raspoređene prema sjeverozapadnom dijelu Gradske luke.

Iz LUZ-a su odredili i početne cijene za svaku lokaciju, a dobit će je onaj koji uz ispunjenje osnovnih uvjeta, ponudi veći iznos naknade.

Sudeći prema ponudama  na natječaj iz 2019. godine, to se pokazao unosan sezonski posao.