Općine Škabrnja raspisala je javni natječaj za prijam u službu.

Na neodređeno vrijeme zapošljava se viši stručni suradnik za EU fondove koji će raditi u Jedinstvenom upravnom odjelu. Uvjeti su: magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit i poznavanje rada na računalu.

Rok za prijavu na natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama, 31. ožujka.