Zbog sve većeg pritiska na Opću bolnicu Zadar, bolnica je ponovno morala otvoriti četvrti COVID odjel što je za bolnicu veliko opterećenje što se tiče kadrovskog dijela jer se ponovno treba angažirati dodatno medicinsko osoblje.

- Ova situacija odrazit će se na produljenje lista čekanja na pregled, no bolnica će i dalje sve akutne i hitne pacijente pregledati i obraditi kao i sve maligne bolesnike te će svi dobiti potrebnu terapiju, naveo je ravnatelj Opće bolnice Zadar dr. Željko Čulina u priopćenju Stožera civilne zaštite Zadarske županije.