Povodom zaključenja treće elektronske sjednice Skupštine kojom je predsjedao predsjednik Turističke zajednice grada Zadra Branko Dukić, iz TZ Grada poslali su priopćenje o ostvarenjima u prošloj, 2020. godini:

Od ukupno 21 članova Skupštine TZG Zadra, sjednici je nazočilo njih 17 te prema usvojenom dnevnom redu, članovi Skupštine jednoglasno su usvojili Izvješće o radu Turističkog vijeća za 2020. godinu, Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem za 2020. godinu te Izvješće neovisnog revizora o stručnom nadzoru nad radom TZ grada Zadra za 2020. godinu.

Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem za 2020. predstavlja prikaz ostvarenih aktivnosti tijekom 2020. godine u skladu s izmjenama i dopunama Programa rada i odlukama tijela Zajednice unatoč reduciranim aktivnostima uslijed globalnih okolnosti krize uzrokovane pandemijom koronavirusa.

Unatoč smanjenju prihoda i neizvjesnoj godini, Turistička zajednica grada Zadra realizirala je zadaće i aktivnosti te intenzivno surađivala i komunicirala s iznajmljivačima i subjektima privatnog i javnog sektora.

Iz izglasane dokumentacije za 2020. godinu proizlazi da su ukupni prihodi ostvareni u iznosu od 10.301.483,82 kn, unutar kojih su standardno najznačajniji prihodi od turističke pristojbe i turističke članarine. Ostali prihodi odnose se na prihode iz proračuna Grada, prihode od drugih aktivnosti, ostale nespomenute prihode te prenesene prihode iz prethodne godine.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.720.376,54 kn unutar kojih su se realizirale aktivnosti vezane uz dizajn vrijednosti, komunikaciju vrijednosti, distribuciju i prodaju vrijednosti, interni marketing, administrativne rashode, marketinšku infrastrukturu, posebne programe i ostalo.

Po pitanju ostvarenja turističkog prometa, u 2020. godini grad Zadar s pripadajućim mjestima bilježi ukupno 190.679 dolazaka i 963.774 ostvarenih noćenja. U analiziranom razdoblju ostvareno je 30% prošlogodišnjeg prometa u dolascima i 43% ukupnog prometa u noćenjima. U analizi strukture gostiju na našem području bilježimo kako su domaći turisti ostvarili čak 92% prošlogodišnjih noćenja, dok strani gosti bilježe 37% ukupno ostvarenih noćenja u 2019. godine.

U 2020. godini najveći udio od ukupnog udjela u ostvarenim noćenjima ostvarili su domaći gosti s udjelom od 25%, a zatim slijede Nijemci sa udjelom od 21%, Poljaci s udjelom od 9% te Slovenci i Austrijanci s udjelom od 8%. Gosti iz Češke bilježe 5%, Slovačke i Mađarske 3% dok gosti iz Francuske i Italije bilježe 2% udjela u ukupnim noćenjima u 2020. godini.

Prema analizi organizacije dolaska, zadarsko je područje posjetilo ukupno 70,25% gostiju u individualnom aranžmanu, dok se za agencijski aranžman odlučilo njih 29,75%.

Okolnosti uzrokovane koronavirusom drastično su se odrazile na realizaciju kulturno-zabavnih manifestacija kao jednu od ključnih zadaća turističkih zajednica.

U 2020. godini ured Turističke zajednice grada Zadra bio je u potpunosti ograničen bilo kakvom organizacijom ili potporom te primorana reducirati organizaciju manifestacija sukladno naputcima i smjernicama Stožera Civilne zaštite Zadarske županije i Republike Hrvatske pridržavajući se svih propisanih epidemioloških mjera odnosno ograničenja javnih okupljanja.

TZ grada Zadra u 2020. godini usmjerila je aktivnosti najvećim dijelom u komunikaciju vrijednosti unutar koje je realizirana kampanja na tri strana tržišta kao i nastavak suradnje potpora Strateškim projektima. Tijekom neizvjesne 2020. godine, Turistička zajednica grada Zadra kreirala je novi brand identitet koji zacrtava smjer promidžbe grada. Slijedeći novo vizualno i komunikacijsko rješenje, preoblikovana je i optimizirana web stranica www.zadar.travel na pet jezika, ažurirane su popularne mobilne aplikacije Zadar Travel i Secret Zadar, a po prvi put je formirana i posebna mrežna stranica na hrvatskom jeziku za poslovne subjekte i iznajmljivače www.business.zadar.travel. Naknadni projekt prilagodbe web stranice za osobe s invaliditetom odrađen je u sklopu EU projekta Tourism4All.

Pored navedenih digitalnih kanala, kreirani su i novi tiskani materijali koji uključuju četiri atraktivne promotivne brošure i redizajniran plan grada. Svaka od tri brošure obuhvaća jedan od tri prepoznatljiva i karakteristična turistička proizvoda grada Zadra; kulturu i naslijeđe, gastronomiju te okruženje s predivnim otocima, Petrčanima, parkovima prirode i nacionalnim parkovima, navedeno je u priopćenju.