Braniteljska udruga Maslenica, koja je dostavila najpovoljniju ponudu za revitalizaciju parka Vruljica u iznosu od 169.301,00 plus PDV, radove je počela izvoditi početkom ovog tjedna.

Investicija UO za kulturu i sport u parku Vruljica predviđa prenamjenu napuštenog boćališta površine cca 250m2 u vanjski sportski poligon za vježbanje odraslih. 

Unutar okvira sadašnjeg zapuštenog prostora planira se instalirati baterija od četiri skupine osnovnih multifunkionalnih sprava za vježbanje. Podloga će se izvesti nasipanjem okruglog kamena male granulacije (žalo), a ne umjetnom podlogom kako bi se izbjegla mogućnost da se skupa podloga uništi. Izvan okvira postojećeg boćališta, sa sjeverne strane, će biti uređena i betonska stepenica, koja će služiti kao klupa za odmor i odlaganje opreme građana i rekreativaca. Projektom je predviđeno i osvjetljenje vježbališta, objavljeno je na stranicama Grada Zadra. 

Inicijativu za provedbu projekta još je prije nekoliko godina pokrenuo mjesni odbor. Procjena je da se ovom investicijom obogaćuje napušteni i devastirani prostor boćališta, te se istodobno, minimalnom intervencijom, daje na važnosti višegodišnjoj tradiciji vježbanja građana u Vruljici. U želji da vježbanje bude dostupno svima, dodana vrijednost unutar parka usmjerena je prema najširoj skupini građana kod koje se kroz najrazličitije aktivnosti podiže svijest o važnosti vježbanja, rekreacije i održavanja zdravlja kroz tjelesnu aktivnost.