Zadarska županija ustupit će Sveučilištu u Zadru preostali dio stare Tehničke škole, čime će ono tako dobiti pravo građenja na cijeloj građevini, a ne samo na dijelu za koji je već osiguralo sredstva kroz EU projekt. Pravo građenja dobiva se na rok od 25 godina, nakon čega će nekretnine "postati pripadnost građevinskog zemljišta u vlasništvu Zadarske županije".

Ugovorom iz 2007. godine Županija je Sveučilištu prepustila prvi  zgradu iz Zaklade Bakmaz na naodređeno vrijeme. Županija je i dalje vlasnik te čestice,  koja je razdijeljena na  novu česticu na kojoj su bile smještene radionice za praktičnu nastavu u Tehničkoj školi. Taj je  prostor istom odlukom dodijeljen  za  gradnju  nove  Škole primijenjene umjetnosti i dizajna. Ishođeno je idejno rješenje buduće škole, ali ono nije dobilo uvjete Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela iz Zadra kako bi se moglo nastaviti s daljnjim projektiranjem.

- S obzirom da Zadarska županija nije u mogućnosti financirati izgradnju novog školskog objekta, a isto tako, u ovom trenutku nema nikakvih službenih informacija hoće li se i kada iz europskih ili drugih izvora moći financirati izgradnja školskih objekata, prijedlog je da se na nekretninama u vlasništvu Zadarske županije osnuje pravo građenja u korist Sveučilišta u Zadru, bez naknade, sve za potrebe realizacije projekta Integriranih teritorijalnih ulaganja ITU („Sveučilišna znanstveno-nastavna infrastruktura za 21. stoljeće"), stoji u prijedlogu koji će se pred vijećnicima naći na posljednjoj sjednici u ovom sazivu 6. travnja.

Odluka se donosi nakon što se rektorica prof.dr.sc. Dijana Vican obratila Zadarskoj županiji, navodeći da bi se ustupanjem predmetne nekretnine povećao prostorni kapacitet Sveučilišta u Zadru, što je preduvjet za kvalitetno provođenje visokog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada, ali i popularizacije znanosti.

- Sveučilište bi prije svega prostor u sadašnjem obliku obnovilo dajući mu namjenu prostora za znanost i visoko obrazovanje čime bi Sveučilište u Zadru riješilo problem najma i enormnog nedostatka prostora 27 odjela Sveučilišta u Zadru. Rekonstrukcijom građevine u cjelini, Zadar i Zadarska županija dobit će uređen prostor koji bi koristilo Sveučilište u Zadru kao javna ustanova nacionalnog i internacionalnog značaja, za potrebe realizacije znanstvene i nastavne djelatnosti u okviru zajednice europskih sveučilišta, alijanse EU-CONEXUS, navodi se u prijedlogu.

Zgrada stare Tehničke škole izgrađena je prije osamdesetak godina, u međuvremenu nije napravljena nikakva veća adaptacija bitna za građevinu, a kako je pod zaštitom konzervatora Ministarstva kulture potrebno je zadržati vanjske gabarite i fasade postojećeg stanja. Prema procjembenom elaboratu izrađenom u veljači vrijednost zemljišta iznosi 15.850.000 kuna, a vrijednost prava građenja iznosi 5.150.000 kuna. Vrijednost same građevine je 0 kuna, jer je održivi vijek korištenja istekao, a vrijednost planirane rekonstrukcije nadilazi vrijednost izgradnje nove građevine.