Zadarska županija objavila je pred sjednicu skupštine sve prijedloge za nagrade za životno djelo i godišnje nagrade, one koji su prihvaćeni i one koji su ovog puta ostali bez nagrade. U kategoriji za životno djelo, kako smo ranije pisali, nagrade će dobiti Pavuša Vežić te postumno Ivica Matešić Jeremija i Željko Katuša.

Katušu su za nagradu predložili Udruga vinograda i vinara Nadin, grupa građana iz Benkovca i Gordana Dragun, za područje poljoprivrede (vinogradarstvo i vinarstvo). Nakon ranjavanja u Domovinskom ratu od 1995. do 2003. godine radi u Badelovoj vinariji Benkovac kao tehnolog, tehnički direktor i predsjednik uprave. Tijekom njegovog rada u Vinariji započeli su istražni radovi za sadnju 100 hektara vinograda na kršu u Korlatu. Katuša je bio i prvi pročelnik za poljoprivredu Zadarske županije u razdoblju od 2003. do 2009. godine, kada su realizirani sustav za navodnjavanje Baštica i rasadnik Piket. Jedan je od organizatora Vinfesta u Benkovcu, a dobio je i priznanje „Stjepan Bulić" za životni doprinos unapređenju vinogradarstva. Bio je i gradonačelnik Benkovca u periodu od 2009. do 2010. godine.

Prof. dr. sc. Pavušu Vežića predložilo je Sveučilište u Zadru, na kojemu je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednoga profesora izabran 2003. godine, u zvanje redovitoga profesora 2008. godine, a u trajno zvanje redovitog profesora 2012. godine. Tijekom cijelog svog radnog vijeka ostvario je niz uspješnih rezultata u očuvanju povijesne i kulturne baštine, na znanstveno istraživačkom polju, nastavnom i obrazovnom radu te u popularizaciji znanosti što predstavlja izuzetan i osobito vrijedan doprinos razvoju i očuvanju spomenika Zadarske županije. Vodio je samostalno ili surađivao s kolegama na nizu projekata koji su pomogli da se sačuva integritet povijesne baštine te je bio sudionikom brojnih savjetodavnih vijeća. Kao izvrstan konzervator uvelike je pridonio očuvanju spomenika kulture u Zadru i okolici osobito za vrijeme i nakon razaranja i oštećivanja u Domovinskom ratu. Javnim predavanjima za koja je uvijek vladao veliki interes i struke i šire javnosti, odnosno brojnim reportažama u tiskovinama ili web-portalima podizao je svijest građana i pripadnika Zadarske županije o očuvanju nacionalne baštine.

Matešića je postumno predložila Udruga dragovoljaca i branitelja Domovinskog rata 7. domobranske pukovnije Zadar, za područja kulture, umjetnosti i ostalih područja društvenog života, posebno za promicanje istine i vrijednosti Domovinskog rata. Obnašao je niz vojnih i civilnih dužnosti, kako tijekom Domovinskog rata tako i nakon njega, između ostalog kao zapovjednik voda veze Sv. Ivan - Poličnik, zapovjednik diverzantskog voda bataljuna „Sveti Mihovil", nastavnik na zrakoplovnom učilištu „Rudolf Perešin" u Zadru, gradski vijećnik, predsjednik Turističke zajednice Grada Zadra... Matešić je bio dugogodišnji kolumnist Narodnog lista i Zadarskog lista, plodan književnik, a njegov epitaf na centralnom križu gradskog groblja u Zadru „Oni su Hrvatska njima je dugujemo" uklesan je gotovo na svim spomenicima poginulim braniteljima u Domovinskom ratu zadarskog kraja.

Predloženi su još bili književnik Slavko Govorčin (predlagatelj Društvo hrvatskih književnika - Ogranak u Zadru), publicist Alojz Pavlović (Udruga hrvatskih obrambenih snaga IX bojne „Rafael Vitez Boban" Hrvatske vojske Zadarske županije), dirigent Ivo Nižić (Koncertni ured Zadar), lutkarica Milena Dundov (Kazalište lutaka Zadar i Udruga žena Luzor Preko), kipar Konstantin Kostov (Rozeta Bogeljić), časna sestra Melhiora Biošić (Hrvatska katolička udruga medicinskih sestara i tehničara Zadar) te dr. Marko Prenđa (Udruga zadarskih sportskih novinara).