Uz donošenje izmjena i dopuna DPU-a Murvičke, gdje se priprema gradnja još jednog stambeno-poslovnog kompleksa, gradski vijećnik HDZ-a, Dario Nakić ukazao je na ono što smo isticali kao najveći promašaj preseljenja državnih službi u susjedni stambeni kompleks.

Kao član Upravnog vijeća HZZO, Nakić je glasao za to da se kupi prostor u kompleksu "tvornice kruha" i napusti zgrada Socijalnog jer, gle čuda, na Poluotoku nema mjesta za parkiranje.

Kupili su HZZO i Zavod za mirovinsko osiguranje nešto mjesta u podzemnoj garaži za svoje službenike, a gdje će se parkirati građani, korisnici mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, nisu predvidjeli.

Stoga je HDZ-ov vijećnik tražio od gradskih vlasti da osiguraju mjesta uz Murvičku, uz zid nekadašnjih tvornica Kemoplast i Vinilpastika. - Bit će veliki problem traženja parkirnih mjesta s obzirom na te javne sadržaje. Pa da se ne bi tražila mjesta na potezu od Interspara do City Gallerie, karikirao je Nakić na sjednici Gradskog vijeća. On je podržao u izmjenama DPU-a planiranje dodatnih 20 parkirnih mjesta i javnu garažu. Ali i ta će se mjesta kupovati kao što je to bilo u susjedstvu u kojem gradske vlasti uz novu zgradu nisu bile u stanju osigurati ni nogostup uz Murvičku.

Njega zapravo nema sve do raskrižja s Ulicom 7. Domobranske pukovnije gdje završava obuhvat tog drugoj plana za gradnju stanova uz Murvičku.
Taj nepostojeći nogostup odavno je popunjen vozilima, kao i propisno izgrađan nogostup uz zgradu na lokaciji bivše Mljekare. I kada se već taj dio Murvičke iz proizvodne transformio u stambenu zonu, onda je HDZ-ova vijećnica Elvira Sterle pitala u ime građana što će biti s Murvičkom.

Oporba je podsjećamo napustila sjednicu kad je uvidjela da se nepošteno izglasao prvi od 7 planova. Na Murvičkoj ulici još su vidljivi tragovi gelera.

I premda je pročelnik Robertino Dujela, nakon što je prije dvije godine obnovio dio Puta Stanova, izjavio kako će mu Murvička biti izazov, to je i dalje samo fraza.

Pročelnik Darko Kasap na obje rasprave HDZ-ovih vijećnika, imao je samo jedan odgovor - komunalni doprinos.

Kada investitori, a ni oni nisu na vidiku, uplate komunalni doprinos za gradnju novih stanova i poslovne zgrade, tada će Grad Zadar dobiti novac za sanaciju ili reskonstrukciju Puta Murvice koja prema riječima Kasapa, vapi za obnovom.

Za prvo je nadležan Dujela koji raspolaže novcem od komunalne naknade, dok je Kasap za rekonstrukcije i gradnju komunalne infrastrukture ovisan o uplatama komunalnih doprinosa.