Iz tvrtke Geomin d.o.o. iz Zagreba poslali su još jednu obavijest o miniranju u naselju Novi Bokanjac, u sklopu radova na aglomeraciji.

Miniranje se obavlja na zaraslom području u blizini ulice Marijane Radev koje se često zna koristiti kao odlagalište otpada. Zakazano je za petak, 26. ožujka u terminu između 13 i 14 sati. 

Još jedno miniranje na istom području najavljeno je za sljedeći tjedan, o čemu će građani biti pravovremeno obaviješteni.