U prostorijama multimedijalne dvorane Općine Vrsi održano je javno izlaganje o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Vrsi sjever". Planom je predviđeno više intervencija u maritivnom pojasu kojima se uređuju lučka područja u ukupnoj površini od ok 2,6 ha te područje uređene morske plaže. Prilikom izrade plana, korištene su smjernice i primijenjeni obvezujući planski pokazatelji iz dokumenata prostornog uređenja područja Općine Vrsi te šireg područja Zadarske županije.

- Zanima me gdje će se lučica raditi, na koji način će se raditi i kako će izgledati proces, interesiralo je mještanina Borisa Jordana koji je pažljivo pratio izlaganje.
Općinski načelnik, Luka Perinić iznio je detalje oko projekta "Glavni gat" te napomenuo kako je izgradnja lučice potaknula izmjene urbanističkog plana.

- Prvenstveno smo išli u donošenje urbanističkog plana zbog projekta luke "Glavni gat" jer nama trenutni prostorni plan za bilo kakvi zahvat, rekonstrukciju ili izgradnju traži izmjene. Odmah smo iskoristili priliku da definiramo cijelo Mulo, da se odredi točno svaki "piljak".

Izgradnja i uređenje nove luke uvelike će pomoći lokalnom stanovništvu koje posjeduje sve više plovila, dok broj vezova godinama ostaje nepromijenjen. Mještani su se interesirali i oko rušenja starih "mulića", a načelnik Perinić odbacio je tu mogućnost i ustvrdio kako ih neće zadesiti ista sudbina kao one od gata Vukić prema istoku.

- Definitivno nećemo uklanjati "muliće", oni će se adekvatno obnoviti sa materijalima koji su se koristili prilikom izrade - znači isključivo kamen, rekao je načelnik.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa "Vrsi sjever" mogu se dostavljati zaključno do 26. ožujka, 2021. godine neposredno u prostorijama Općine Vrsi upisom u Knjigu primjedbi, putem pošte na adresu Općine te putem elektronske pošte.