Opća bolnica Zadar kao korisnik bespovratnih sredstava koja su financirana iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali za razdoblje 2014.-2020." uspješno je završila projekt „Vaša sigurnost je u našim rukama" ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova 980.112,83 kuna, te unaprijedila znanja i vještine zdravstvenih djelatnika i zaposlenika u svrhu promocije zdravlja i prevencije bolesti.

Završetkom Projekta Opća bolnica Zadar educirala je ukupno 260 medicinskih sestara i tehničara - zaposlenika OB Zadar i 40 zdravstvenih djelatnika Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na moru o kontroli infekcija povezanih s bolničkom skrbi koje svakako predstavljaju značajan javnozdravstveni problem na globalnoj razini, jer utječu na mortalitet i morbiditet bolesnika u bolnicama. 

Ovim se Projektom povećala i razina informiranosti bolesnika i njihovih obitelji o provedbi mjera kontrole infekcija, razina motivacije i implementacije standardnih operativnih postupaka iz kontrole infekcija u svakodnevnom radu od strane zdravstvenih djelatnika, smanjio se prijenos infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi i troškovi liječenja, a kao najvažnije, povećala se sigurnost pacijenata.

Zadarska bolnica izrazila je veliku zahvalnost svim sudionicima, koji su svojim stručnim radom, kompetencijama i angažmanom u ovim izazovnim vremenima participirali u ovom hvalevrijednom projektu.

Detaljnije informacije o projektu nalaze se na poveznici.