U današnjoj emisiji „Stvoreni za Nebo" slušali smo snimku pokojnog patera Zvjezdana Linića o Duhu Velikodušnosti.

Suvremene administracije prisiljavaju nas da vodimo računa o svim izdacima, što je dobro i pošteno. Ipak, time se sve dublje u nas uvlači „duh" uskogrudnosti, straha za svaku kunu, borbe za veću plaću. Kad-kad izgleda da nam je samo novac bitan i da sve ovisi o njemu te preračunavamo i preračunavamo zaboravljajući na velikodušno darivanje.

Isus nije bio sitničav, rasipno je/se darivao. Poznata je priča o „Rasipnom sinu" koja zapravo govori o „Rasipnom ocu" koji velikodušno oprašta ne mareći za veličinu krivnje svoga sina te svotu dobara koju je uludo potrošio. Njemu je važan sin koji se vraća u život. Također imamo prispodobu o velikodušnom vjerovniku koji oprašta dugove ne mareći za njihovu veličinu duga. Tako i Isus to čini iz ljubavi koja se daje bez granica. On ne škrtari sa svojim vremenom nego ga rasipno koristi za dobro svojih bližnjih i za pomoć potrebitima.

Poslije uskrsnuća Isus dariva učenicima Duha Svetoga što predstavlja neizreciv dar bez mjere, punina koja predstavlja Osobu Boga Duha Svetoga. Daje nam Ga da ispuni cijelo naše biće. I nas zove na velikodušnost i isto djelovanje. Ne bismo trebali djelovati kao u prispodobi gdje gospodar puno oprosti slugi koji nije u stanju oprostiti beznačajni dug svome drugu. Božja velikodušnost prema nama očekuje i odgovor naše velikodušnosti prema braći. Treba nam u tome dar Duha Svetoga. Velikodušnost ne vodi računa o tome koliko će nama ostati, nego koliko je drugima potrebno, što potvrđuje priča o sirotoj udovica iz Evanđelja koja je sa svoja sitna dva novčića ubacila više od svih bogataša koji su se razbacivali svojim suviškom.

S darom Duha Svetoga Apostoli su mogli poslije uskrsnuća hrabro i radosno sebe u potpunosti darovati za širenje Kraljevstva Božjega. Velikodušno su život svoj uložili u svoje poslanje. Budući nas je Bog u Isusu sve pretekao u velikodušnoj ljubavi, trudimo se ne darivati ljudima na škrt način mrvice od bogatog stola na kojem nas Isus hrani od punine svoje ljubavi.

Ugodnu nedjelju vam želim! Mir i dobro!