Ovogodišnja izložba učeničkih radova Natjecanja-izložbe učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna ‒ LIK 2021. Zadar realizirana je u organizaciji Škole primijenjene umjetnosti i dizajna te će biti će otvorena 22. ožujka u Edukativnoj dvorani Kneževe palače u Zadru i moći će se razgledati do 26. ožujka.

Svake školske godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Agencija za odgoj i obrazovanje organizira natjecanje-izložbu učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna.

Na županijsku razinu natjecanja koje organizira Županijsko povjerenstvo dolaze učenici koji su ostvarili najbolje rezultate na školskim natjecanjima (1A i 2A kategorija). Nakon selektiranja likovnih radova Županijska povjerenstva organiziraju izložbu likovnih radova učenika. U sastavu ovogodišnjeg Županijskog povjerenstva Zadarske županije za LIK 2021. su imenovani predsjednica povjerenstva Ana-Marija Juričev Modrinić, Lea Ljuba Kocijan i Tomislav Bišćan.

Tema ovogodišnjeg LIK-a u kategoriji osnovnih i srednjih škola bila je portret i autoportret dok je tema-poticaj hrvatska folklorna i tradicijska etnografska baština.

Učenici osnovnih škola su kreirali ornament u boji inspiriran hrvatskom folklornom i tradicijskom etnografskom baštinom u grafičkoj tehnici visokog tiska- kolagrafija, koristeći materijale i plohe različitih reljefnih površina ili su oblikovali digitalni crtež na tabletu i računalu dok su učenici srednjih škola interpretirali temu portreta i autoportreta kroz različite likovne tehnike. Na ovaj način želi se motivirati učenike za buduće likovno stvaranje te ih ohrabriti za nove izazove u trenutačno vrlo zahtjevnom obliku školovanja i daljnjem radu.

Na županijsko natjecanje-izložbu učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna - LIK 2021. s područja Zadarske županije u kategoriji 2A pristiglo je ukupno 9 likovnih radova iz tri srednje škole: Gimnazije Jurja Barakovića -Zadar, Gimnazije Franje Petrića - Zadar i Srednje škole Biograd na moru. Na državno natjecanje odlaze tri rada kao i tri rada iz trinaest osnovnih škola koje su se ove godine prijavile na LIK s 48 učeničkih radova.

Nagrađeni likovni učenički radovi iz prijavljenih osnovnih škola (kategorija 1A):

1. MJESTO : Lorena Skroče, 8.r, Morska patka, Privatna OŠ Nova, mentor: Tomislav Bišćan

2. MJESTO: Karla Maljak, 7.r, Crveno, ali šaroliko srce, OŠ Š. Budinić, mentor: Veronika Šindilj

3. MJESTO: Helena Kadija, 7.r, Lička nošnja, OŠ Š. Budinić,mentor: Veronika Šindilj

Nagrađeni likovni učenički radovi iz prijavljenih srednjih škola (kategorija 2A):

1. MJESTO: Jakov Zorić, 4.r., Gimnazija Franje Petrića , Zadar, mentor: Valentino Radman

2. MJESTO: Mateo Mitrović, 2.r, Škola: Srednja škola Biograd na moru, mentor: Ivana Burica

3. MJESTO: Ella Nicole Ragaglia, 4.r, škola: Srednja škola Biograd na moru, mentor: Ivana Burica