Trgovački sud u Zadru odredio je nagradu stečajnoj upraviteljici Marica Nekić, koja je u ljeto 2019. godine preuzela stečajni postupak nad Zadarkomercom, a kojega je prethodno skoro 20 godina vodio Blaž Savić. Nakon preuzimanja predmeta Nekić je unovčila imovinu stečajnog dužnika u ukupnom iznosu od oko 6 milijuna kuna, od čega je gotovo cjelokupni iznos dobiven prodajom radnji uz magistralu u Zadru te nekretnine u Zatonu. Ostvarila je i prihod od davanja u zakup imovine od 102.375 kn.

Način i visina određivanja nagrade stečajnom upravitelju određeni su Uredbom o kriteriju i načinu obračuna i plaćanja nagrade, temeljem koje će se Nekić isplatiti bruto iznos od 436.546,42 kuna.

Stečajni postupak nad Zadarkomercom otvoren je rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 2. ožujka 2000., obveze prema vjerovnicima bile su oko milijardu kuna, a prodajom je prikupljeno oko 103 milijuna kuna.