Gradsko vijeće na sljedećoj će sjednici uskladiti naknade vijećnicima s izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, prema kojima je kao gornja granica u općini i gradu s više od 60.000 i manje od 100.000 stanovnika postavljena maksimalna godišnja naknada od 13.000 kuna.

Zadarski gradski vijećnici do sada su primali 1.000 kuna mjesečno i ulaze u propisani maksimum, ali će se promijeniti naknada predsjedniku Gradskog vijeća, koji je do sada dobivao 3.000 kuna neto. Prema ovoj odredbi naknada za predsjednika može biti najviše 50 posto veća od vijećničke, pa će budući predsjednik GV Zadar imati naknadu od 1.500 kuna. Naknada potpredsjednicima iznosit će 1.300 kuna mjesečno.

Odluka stupa na snagu nakon raspisivanja sljedećih izbora za Gradsko vijeće.