U Zadru je osnovana nova stranka naziva "Za Zadar".

Kako se navodi u priopćenju za javnost, riječ je o lokalnoj stranci bez uobičajenih tzv. desnolijevih ili lijevodesnih podjela. Zbog pandemije koronavirusa osnivačka skupština održana je preko internetske video veze, a umjesto jednog čelnog čovjeka izabrana su dvojica supredsjednika - dr. Denis Bruketa, jedan od brojnih doktora u političkom životu Zadra, te mag. comm. Sandi Špaleta.

Uz informacije o osnivanju stranke Bruketa je medijima dostavio 83 konkretna i zaista zanimljiva rješenja koje čine okosnicu njihovog programa.

Program stranke ZA ZADAR! (za grad Zadar i Županiju Zadarsku)Programske smjernice stranke ZA ZADAR! za grad Zadar i Županiju Zadarsku

OPĆE ODREDBE:
1. Raditi moralno, pošteno, stručno, marljivo, transparentno
2. A da bi nam bilo bolje, svaki pojedinac mora preuzeti odgovornost i napraviti svoj dio i raditi svoj dio. Trajno!
(Svaki građanin mora ispuniti svoj dio. Preuzeti odgovornost za stanje u društvu, u sebi i oko sebe. Raditi na poboljšanju. Najmanje: izaći na izbore i glasati za onoga za koga misli da može i želi najviše dati i da će ga najbolje predstavljati.)
3. Ne zanimaju nas podjele lijevo-desno i ne pristajemo na takve podjele. Omogućit ćemo svakom sposobnom i kompetentnim čovjeku bez obzira na stranačku pripadnost ili na odsutstvo želje za bavljenjem politikom, da zauzme ono mjesto u gradskim upravljačkim ili uslužnim strukturama, koje je po sposobnosti, edukaciji, kompetencijama, odgovornosti i moralnosti voljan i spreman prihvatiti i voditi, na dobrobit grada Zadra i svih njegovih građanki i građana
Zagovaramo pomirenje, opraštanje i zajedništvo i aktivno ćemo se zalagati za to. Zaborav ne, ali bez loših emocija. Odagnati onaj dio koji nam znatnu količinu energije sidri u prošlosti i ne dozvoljava da idemo dalje i naprijed. Kreativno naprijed! Institucije moraju odraditi svoj posao, a krivci odgovarati za svoja djela. Protivimo se stigmatizaciji obitelji, rodbine i potomaka. Svatko u ovoj državi i u ovome gradu mora imati jednaku šansu. Dakle, za pravo smo, kvalitetno, pomirenje i pravi i istinski oprost!

SPECIFIČNI I POJEDINAČNI PLAN I PROGRAM ZA GRAD ZADAR

ZA BOLJI I LJEPŠI ŽIVOT GRAĐANA I GRADA

1 Kad se posiče jedno stablo, na isto misto triba posaditi drugo, a malo dalje najbliže moguće još jedno. Dakle KADA SE U GRADU ZADRU POSIČE JEDNO STABLO TREBA ZASADITI DVA. Neće se više sjeći stabla radi štekata. Pokazati inovativnost i kreativnosti bez da se uništava život!

2 URED GRADONAČELNIKA će biti OTVOREN za građane redovito, sve dane u tjednu! Građane će primati gradonačelnik osobno i/ili oba zamjenika, tj. zamjenice. Na razgovor s gradonačelnikom neće se čekati dulje od 7 dana!
3 Ustrojiti snažan gradski odvjetnički tim!
Odvjetnici grada će besplatno zastupati građane za koje se na kolegiju procjeni da je država, državne službe ili banke uskratila prava! I ovdje će vrijediti imovinski cenzus, a pravična naknada će se utvrđivati individualno po pravilniku nakon završetka postupka.
4 Povećati jednokratnu naknadu za rođenje djeteta i uvesti i mjesečnu naknadu, ponovno ovisno o primanjima.
5 Riješiti s HZZO-m putne naloge za Zagreb. Da se ljudi mogu liječiti i u Zagrebu i da im put bude plaćen. Grad će snositi razliku troškova putne karte Split-Zagreb, a uvijek ćemo nastojati da se ta dva grada glede mogućnosti nadoknade troškova izjednače! (Sada je na snazi pravilo da ako je potreban pregled na nekoj od klinika, pacijenti-osiguranici se upućuje u najbližu kliničku ustanovu a to je za Zadar Split, pa tko putuje u Zagreb može ostati bez refundacije putnih troškova)
6 RADNO VRIJEME najmanje dva VRTIĆA, u dva dijela grada produljiti do onog vremena dok majke i očevi rade u drugoj smjeni. Do 21h !. (ljeti ev. do 22 sata)
7 HOSPICIJ I PALIJATIVNA SKRB. Grad Zadar i Županija će osigurati sredstva i prostor za izgradnju hospicija, ustanove gdje će ljudi kada jednom se približe koncu života, zbog dijagnoze neizlječive bolesti sa smrtnim završetkom ili visokih godina biti smješteni, i gdje će im biti pružena sva moguća stručna i kvalitetna pomoć da se dostojanstveno, u toplome, suhome, sa stručnom medicinskom i njegovateljskom ekipom pripreme za odlazak s ovoga svijeta.
8 CENTAR ZA MLADE staviti u funkciju! MLADIMA omogućiti da daju prijedloge o njegovu uređenju koje će se provesti nakon javne rasprave i demokratskog izjašnjavanja studenata i mladih, po njihovim željama i potrebama.
9 Bedemi će se staviti u funkciju, angažirati ćemo zadarsku operativu ili će grad imati i vlastitu firmu.
10 POMAGATI STARE OBRTE. Sve male manufakture pomaže grad! Urare, tapetare, kožare, postolare, frizere, pedikere.. A oni će za uzvrat svi račune izdavati. Građani, tražite račune!
11 KVARTOVSKIM DUĆANIMA MANJI NAJAM. 
MANJI NAJAM ZIMI SVIMA!!! Vratit kvartovske dućane u svim kvartovima grada Zadra!
12 Revidirati i provjeriti sve gradske ugovore. Što je s ugovorom za hotel Zagreb? Pokušati ga vratiti u stanje: lagana muzika klavir, violina, evergrini
13 Ispred doma za stare i nemoćne kod Sfinge urediti i ograditi prostor za kupanje sunčanje i odmaranje korisnicima Doma.
14 Urediti neuređene plaže
15 Ljudi koji posjeduju terene u gradskim predjelima za stanovanje trebaju ih uređivati, kositi travu. Ako to ne čine, dolazi gradska služba i uređuje to za njih, a grad Zadar naplaćuje. Komunalni redari će obilaziti okućnice i terene.
16 Dvorišta popraviti i vratiti djeci. Sprave, ljuljačke i vratiti košarkaške koševe u dvorišta. Za svako dvorište koje to želi financirati košarkašku tablu i koš.
17 Povećati broj mjesta gdje će se moći unajmiti bicikle i kacige u gradu.Za odrasle, i za djecu male bicikle i male kacige.
18 Grad u suradnji i dogovoru s Županijom će dati potporu da Bolnica da ima manji privatni dio. Slike liječnika i sve o njihomom stručnom i znanstvenom radu. Da se može birati kod koga. (Kad dolaze stranci koji to žele, neki naši građani.)
19 Na poluotok vratiti specijalizirane dućane. Primjerice Maraska, Kraš...
20 Zelene površine apsolutno zaštititi. Sprave za djecu u dvorišta! Vratiti koševe za košarku u dvorišta. Parkove zaštititi.
21 Trg Tri Bunara urediti kao pješačku zonu, najmanje onako kako je uređen Trg Pet Bunara ali s više zelenila. Nema mjesta za automobile, a stanarima odrediti mjesto za parkiranje bez nadoknade i troškova
22 NAPRAVITI kvalitetan AZIL ZA PSE, NAPRAVITI PARKOVE ZA PSE. 4 parka s dostatno parkirališnih mjesta u 4 dijela grada, s lopaticama, kesicama i rukavicama za jednokratnu uporabu na ulazu.
Na javnim površinama u kamenu isklesati nekoliko zdjelica za vodu za kućne ljubimce-pse koji gradom idu na povodcu.
Gdje je moguće napraviti, nadograditi ili urediti plaže i dio plaže za pse i vlasnike.
23 Nabaviti i instalirati nekoliko Pametnih solarnih klupa iz Solina koje služe kao mjesto za odmor ali i punionice za mobitele, laptope..
24 U bilo kojoj gradskoj dužnosti samo sposobni i kvalificirani ljudi. Primanje isključivo preko natječaja. U komisije najmoralnije osobe. Gradska komisija za nadzor primanja u gradske firme.
25 Uvesti E-mail referendum kao savjetodavni oblik i oblik izražavanja volje građana i takav način odlučivanja poticati.
26 Besplatna voda za građane grada Zadra. Za početak besplatna 2 kubna metra vode za svih.


SOCIJALA, OSOBE S INVALIDITETOM I POSEBNIM POTREBAMA
27 Pri korištenju gradskih uslužnih djelatnosti uvodi se IMOVINSKI CENZUS na način da će NAJSIROMAŠNIJI imati besplatni javni prijevoz, BESPLATNO VRTIĆE I ĐAČKE I STUDENTSKE DOMOVE. Ovo posljednje ćemo provesti u suradnji s drugim sveučilišnim gradovima u Hrvatskoj. NAJSIROMAŠNIJIMA ĆE GRAD ZADAR POMOĆI DA PLATE STRUJU, VODU, ČISTOĆU, KOMUNALNU NAKNADU
28 Za beskućnike povećati broj kreveta, OMOGUĆITI IM DA RADE, I zarađuju. Npr. U poljoprivredi i na javnim radovima.
29 Povećati broj stanova koje grad Zadar daje u najam i na korištenje, a smanjiti broj stanova koja su u diskretnoj nadležnosti gradonačelnika za dodjelu.
30 SVAKA PLAŽA u gradu Zadru će imati uređeni kvalitetni PRILAZ ZA INVALIDE i ULAZAK U MORE PRILAGOĐEN OSOBAMA S INVALIDITETOM. Svaka javna ustanova će imati kvalitetan pristup za invalide. Banke, pošte, prodavaonice... neće dobiti građevinsku dozvolu niti dozvolu za rad bez da naprave dobro izveden i funkcionalan pristup za invalide.
31 WC-i za invalide. U kafićima i javni. S prilazom. Dovoljno široki za kolica, s rukohvatima. Grad potpuno prilagoditi invalidnim osobama. Udruzi koja okuplja osobe s tjelesnim invaliditetom pronaći i na korištenje dati adekvatniji prostor.
32 Gradska vijećnica dobiva lift! (za invalide)
33 Svu DJECU S POSEBNIM POTREBAMA STIMULIRATI, a kao mlade odrasle osobe ZAPOŠLJAVATI ih preko gradskih novootvorenih firmi da se osjećaju potrebnima. Vez, manufaktura, pletenje, poljoprivreda...
34 Završiti centar Mocire! Centar za djecu s posebnim potrebama, gdje je predviđen i prostor za starije s posebnim potrebama. Stanovanje, dnevni boravak.
35 CENTAR ZA AUTIZAM gdje će se djeca igrati, raditi nakit, čipke, pletenje. Dogovoriti i zamoliti čelne ljude nadbiskupije da ustupe jednu zgradu od svoje imovine na korištenje, a grad Zadar će plaćati struju, vodu i zaposliti nužne djelatnike (očekujemo i volontiranje u jednome mogućemu dijelu). Sigurni smo da će zadarska nadbiskupija pokazati brigu i odgovornost kako su činili to i mnogo puta do sada, a sada i na ovaj način. Centar za djecu ali i i za odrasle koji se ne uspiju prilagoditi i socijalizirati.

 

GOSPODARSTVO I POLJOPRIVREDA

36 JAVNI RADOVI U proljeće tijekom ožujka i travnja u organizaciji grada će se čistiti plaže, parkovi, podmorje. Svaki vikend, ručak, (dnevnice)
37 FINU izmjestiti Gdje izmjestiti, odlu
38 uje struka! Na mjestu FINE napraviti duty free da turisti čim izađu iz kruzera mogu se upoznati sa smještajem i karakteristikama zadarskog područja, te sebi i prijateljima kupiti sve ono što daje i može pružiti grad Zadar i zadarsko zaleđe. Primjerice: eko- maslinovo ulje, kvalitetna i vrhunska vina zadarskog kraja, med, rukotvorine, ručni radovi, čipke, slike i fotografije zadarskih umjetnika...
39 U prostoru sadašnje Županije napraviti mali lijepi hotel u vlasništvu grada! No kako postoje i drugi prijedlozi učiniti kako građani na E-referendumu odluče.
40 Osim POS stanogradnje graditi i tzv. niskoprofitne stanove za najam za mlade ljude i obitelji
41 Otvoriti centar za vunu i kožu.
42 Zaposliti dodatne komunalne redare. Dio plaće fiksni, dio po učinku. Suradnja s policijom!
43 Sve gradske firme će koordinirati. Neće se događati 3x kopanje ulica i 3 puta asfaltiranje u kratkom vremenskom razmaku. Vodovod, kanalizacija, struja npr. Sve će se raditi odjednom!
44 Javni interesi na prvo mjesto Eko-spalionica i razvrstaonica smeća odmah!
45 Sistematski pregledi gradskih službenika i namještenika radit će se u Općoj bolnici Zadar.
46 U gradsku upravu i gradska poduzeće se uvodi topli obrok. Ne besplatni! Samo tko želi, ali po povoljnijim cijenama nego da se uzima pojedinačno.
47 Na području grada izgraditi akvarij s bazenima biljnog i životinjskog svijeta Jadrana. Vidjeti je li za tu lokaciju pogodan neki od prostora u bedemima na Trgu 5 bunara ili nasuprot zgrade Elektre.
48 Uvesti tri vrste takse za kruzere. Žele li s biciklima u grad posebna i veća taksa. U pješačku zonu na biciklima se ne može! Kruzeri koji ne dozvoljavaju da se kupuju i na brod unose proizvodi i suveniri tipa domaće ulje, vino i sokovi naših OPG-ova i proizvođača, posebna i veća taksa!
49 Sadašnje parkiralište u Jazinama i na Đilu ozeleniti.

POLJOPRIVREDA
50 Poljoprivredne površine u vlasništvu grada Zadra i Županije zadarske će se iskoristiti za ekološku proizvodnju onih autohtonih kultura i sorti koje trenutno kao eko-proizvodi postižu značajno ve
51 u tržišnu cijenu od ostalih ne-eko proizvoda.
Pri tome će se naravno zaposliti određeni broj ljudi i osnovati nova gradska firma koja će se baviti poljoprivredno-trgovačkom djelatnoš
52 u. Eko-grad Zadar.
53 Sabirni otkupni centar u zoni Crno. Hladnjača za voće i povrće.
54 URBANI VRTOVI Grad Zadar ima svoje poljoprivredno zemljište. Ograditi veće parcele, dovesti vodu i podijeliti ih na manje, od oko 50-60 m2. Omogućiti svim zainteresiranim građanima prvenstveno iz stambenih blokova i zgrada koji žele obrađivati te vrtove i koristiti ih za sadnju za vlastite poljoprivredne proizvode. Mladima, nezaposlenim građanima i aktivnim umirovljenicima da posade svoje povrće i međusobno se druže.
55 OPG-ovima i malim proizvođačima ekoloških, ili domaćih proizvoda ponuditi GRADSKU POTPORU U ORGANIZACIJI ZADRUŽNOG UDRUŽIVANJA (koje su usput hit u Španjolskoj i Nizozemskoj i po cijeloj Europi.) Ljudi se udružuju u zadruge radi racionalnog korištenja mehanizacije i plasmana svojih proizvoda na tržište.

PROMET

56 Besplatno parkiranje za građane grada Zadra, na poluotoku svaki stanovnik s automobilom treba imati osigurano svoje parkirno mjesto tijekom cijele godine.
57 Parkiralište na Ravnicama na području sadašnjeg sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Zadar i Centra za prevenciju bolesti ovisnosti napraviti na 3 razine. Odatle će se sredstvima javnog prijevoza dolaziti na poluotok
58 Na poluotoku, (a ovo je međukorak prema zatvaranju prometa na poluotoku i pretvaranje poluotoka u pješačku zonu) javni promet ide samo uz more samo do zgrade carine i oko nje, tj. do Tankerske plovidbe i sadašnje zgrade FINE. U ulici Zadaraskog mira vozila dostave, hitne pomoći, policije, vatogasci, taxi i tko na poluotoku ima adresu stanovanja-. Tko radi, ne! (Osim sudaca Općinskog i Županijskog suda, policijskih čelnika i čelnika zatvora DOK JE TAMO.) Električni autobusići i kombiji će razvoziti po Poluotoku pa tako i do suda, Županije (dok je tamo) Na Ravnicama gdje je parkiralište, i gdje će dolaziti el.sredstva javnoga prijevoza ODMAH napraviti natkriveni dio. Za ljude koji rade na Poluotoku na tom mjestu osigurati parkirno mjesto.
59 Na Žmirićima promptno riješiti prometni čvor. Napraviti rotor i/ ili prolaz na više razina. Žele li građani da se vrati rotor između bolnice i Ravnica, vratit će se! U principu što više rotora, gdje god je to moguće, a semafori (pametni) samo na najvećim prometnicama
60 Uvesti liniju Borik-Poluotok, Bili Brig-Poluotok. Ploča-Poluotok i ostaslo kako građani imaju potrebu. Uvesti autobuse za invalidne osobe. Apsolutno prilagoditi grad za sve osobe s invaliditetom.
61 Poštovati zonu 30. Suradnja s policijom.
62 Biciklističke staze u cijelome gradu
Asfaltiranje gradskih i kvartovskih manjih i sporednih prometnica, javna rasvjeta i ležeći policajci po odlukama mjesnih odbora koji će na raspolaganju imati određeni fiksni novčani iznos za koji će moći pismeno uz obrazloženje odlučiti kako će se utrošiti. Na vlastiti račun će dobiti manji iznos sredstva, a za ostalo će moći reći što žele da se napravi. Posebne stavke izvan fiksnog iznosa dogovaraju se posebno.

KULTURA I KULTURNA DOGAĐANJA
63 Vratiti izložbu Čovjek i more i manifestaciju Zadar snova
64 Kazalište lutaka pretvoriti u kongresnu i multimedijsku dvoranu Kino Pobjeda također. Multimedijska i multifunkcionalna dvorana.
65 Citadelu urediti kao ljetno kino ljetna pozornica s koncertima i filmovima, kazalište. U zidinama 5 bunara napraviti muzej. Predlažemo npr.. muzej moderne umjetnosti, modernizma, ili muzej fotografija, izložba fotografija (ali to će odlučiti struka)
66 Zidine grada popraviti i urediti. Muraj-prekrasno mjesto za kafiće, restorančiće s pogledom na luku. Bedemi zadarskih pobuna Referendum za ime Muraj
67 Bunkere staviti u funkciju ili kao turistička atrakcija za obilazak, za izložbe, prostor za udruge i slično a one većih dimenzija i udaljenije od grada kao mjesto za noćne i disko klubove. U istu svrhu ali i za koncerte i „bučna" druženja se mogu koristiti i napušteni industrijski prostori u Gaženici.
68 U funkciju vratiti GRADSKU KAVANU. Da postane stjecište kulture grada Zadra.
69 Đez klub
70 Jedna karta za sve muzeje već u prostoru Duty free-sadašnja Fina.
71 Potpisati višegodišnje ugovore s udrugama okupljenima u klub Knjigozemska, kao i onima koji koriste prostore staroga kazališta lutaka. Cijena najamnine ne 1 kuna po metru kvadratnome, nego 1 kuna po prostoru.

SPORT

72 KK Zadar ide u privatizaciju. Dionice će se ponuditi najprije građanima i navijačima, zatim zadarskim firmama i tek onda ostalima. Grad zadržava kontrolni paket dionica. Mijenja se statut kluba. U upravni odbor ulazi najmanje jedan predstavnik navijača kojem mjesto prepušta grad ili i više, obzirom na posjed dionica, tj. prema zakonu o trgovačkim društvima. Odluke se donose konsenzusom ili na drugoj sjednici dvotrećinskom većinom. Ugovori s mladim igračima se potpisuju na 5-7 godina uz klauzulu da od svakog sljedećeg ugovora, igrač ponikao u omladinskoj školi KK Zadar dragovoljno ustupa po želji od 5-8% vrijednosti ugovora. Tako dobivena sredstva koristit će se većim dijelom za financiranje škole košarke i omladinskih pogona. Najvjernijim navijačima za svaku utakmicu osigurati određeni broj besplatnih karata.
73 Ostali sportovi i sportska društva dobivaju iz gradskog proračuna uglavnom kao i i do sada, a ako netko misli da mu je potrebno više sredstava nek napiše obrazloženje i plan i program potrošnje, tj.ulaganja pa će se to redovito razmatrati. Sredstva se moraju opravdati. Transparentnost trošenja.
74 Gradski morski bazen i skakaonicu popraviti!
75 Makar 4 nova terena za badminton za početak. Badminton je rašireni vid rekreacije ali i
standardni olimpijski spor.
76 Pomagati i stimulirati i ostale sportove atletika, rukomet, odbojka, streljaštvo, plivanje, šah...

ŠKOLSTVO I ZNANOST
74. Pomoći školama u nabavci školske opreme, računala, nastavnog materijala. Pratiti i pomagati nadarene učenike i studente. Znanost je pretežito u domeni države ali Grad i Županija će uvijek dati potporu svake vrste glede ideja, prostora i gradskih kadrova. Suradnja!
75 Magistrandi i doktorandi s prebivalištem na području grada Zadra koji žele pisati, raditi i istraživati za svoj rad nešto u vezi grada Zadra i zadarskog područja imat će i određenu financijsku potporu grada. Za početak predlažemo 2000 kuna.
Podržavati inovatore i inovacije.

ZA KRAJ, ALI I KAO PRVO!

76 Želimo umjesto sadašnjeg naziva Široka ulica vratiti staro ime Kalelarga, no spremni smo o tome provesti referendum građana.
77 Na prvoj sjednici gradskog vijeća predložit ćemo da se Sveti Donat nađe u društvu četiri štovana sveca zaštitnika grada Zadra kao peti, službenoštovani zaštitnik grada Zadra! U tome smislu ćemo ići s inicijativom i prema gradskom vijeću i prema nadbiskupiji zadarskoj i nadbiskupu, poštovanom mons. Želimiru Puljiću. Za spomendan štovanja Sveca predlažemo datum 25. veljače, kako je to u katoličkom kalendaru i sada zavedeno.
78 U gradsko poglavarstvo i vođenje grada Zadra i poglavarstvo Županije, biti će pozvani NAJKVALITENIJI KADROVI SVIH STRANAKA, kao i STRUČNE, NEOVISNE, IZVANSTRANAČKE OSOBE.
79 SVE ŠTO JE DOBRO I KVALITETNO u programima drugih stranaka i u korist je građana i olakšavanja njihovog života i rada PREUZET ĆEMO i napravit ćemo najmanje jednako kvalitetno i dobro kao i drugi. Štoviše, POZVAT ĆEMO AUTORE PROJEKTA DA SE PRIKLJUČE i ravnopravno, a u nekim slučajevima i kao prvi među jednakima pridonesu kvalitetnom radu i ostvarenju njihovih, tj. sada i naših zajedničkih gradskih projekta.
80 Ukida se mjesto glasnogovornika i mjesto savjetnika gradonačelnika grada Zadra, a sama plaća gradonačelmika i župana se smanjuju na polovicu, te se taj iznos pridužuje (odsad povećanom) iznosu za sustavnu skrb i brigu o najugroženijim skupinama građana grada Zadra i Županije zadarske. Izuzetno, do fizičkog dolaska linearnog akceleratora u Zadar,a što god aktualni premijer i gradonačelnik pričali i obećavali, kompletan iznos ide na račun za nabavu linearnog akceleratora. Poslije ćemo dio i za barokomoru.