Nakon što smo objavili prijavu građana o odbačenim azbestnim pločama na području šume Musapstan, iz Hrvatskih šuma smo dobili očitovanje. Ali, ne samo za Musapstan već i za ostala šumska područja s kojima na području Zadarske županije, kojima gospodarske Hrvatske šume preko Šumarije Zadar.

Iz Hrvatskih šuma ističu kako Šumarija Zadar, evidentira i prijavljuju svaki otpad koji se odbaci na šumsko zemljište.

"Sav otpad koji naši djelatnici zateknu u šumi evidentira se kroz lugarski izvještaj, obračun štete od strane revirnika, prijava PU Zadarsko, osiguranje financijskih sredstava u godišnjem planu Šumarije Zadar za sanaciju, raspisivanje natječaja za vanjskog izvođača (ako se radi o većoj količini, ukoliko je manja količina u vlastitoj režiji), a nakon saznanja o počinitelju (izvor PU Zadarska), prijava za bespravno odlaganje i naknadu štete Hrvatskim šumama, navode iz Hrvatskih šuma.
 
Oni su ustvrdili kako je "problem nepropisnog odlaganja otpada uistinu je zabrinjavajući," što svjedoči o nekulturi i nesavjesnom ponašanju pojedinaca koje se širi kao zaraza.

Dokaz kojeg ističu iz Hrvatskih šuma je taj da su u protekle četiri godine podnijeli 95 prijava za bespravno odlaganje otpada nadležnoj PU Zadarskoj.

Na području kojim gospodari Šumarija Zadar, a obuhvaća 19 lokalnih samouprava, nedostaje reciklažnih dvorišta i deponija (postoji samo deponij Diklo - Grad Zadar). Stoga Hrvatske šume kao oštećena strana imaju velikih problema s bespravnim odlaganjima otpada na prostoru upravljanja. Također, Hrvatske šume su u periodu od 2017. do 2020. godine na području Šumarije Zadar uložile znatna financijska sredstva i sanirale 4.118 tona otpada ukupne vrijednosti 643.061,00 kn. Zadnja sanacija na području Šumarije Zadar (uključivo sa prostorom Musapstana) izvršena je u prosincu 2020. godine, kada je sanirano 1.456 tona otpada ukupne vrijednosti 197.311,00 kuna, infoemacije su iz Hrvatskih šuma na kojem mogu samo likovati oni kojima vlastito smeće u šumi ne pobuđuje osjećaj savjesti da je počinio "zločin protiv prirode".

Hrvatske šume, Šumarija Zadar, u djelokrugu svojih obaveza obavljaju posao prema zakonskim propisima, ustvrdili su iz tog državnog javnog poduzeća koje gospodari preostalim prirodnim bogatsvom Hrvatke. Ali su, dodaju nemoći zbog ponavljanja tog, mi ga nazivamo, zlodjela.

Šumari se susreću s bacanjem znatnih količina otpada na očišćenim šumama i šumskim zemljištima. Iz Hrvatskih šuma su zaključili da postoji mogućnost za unapređenje djelovanja komunalnih službi u jedinicama lokalne samouprave, a koje su nadležne za pitanje komunalne djelatnosti (prije svega po pitanju organizacije deponija/reciklažnih dvorišta/komunalnog nadzora kretanja otpada od mjesta nastanka do mjesta deponiranja otpada/pitanje popratnih listova prilikom transfera otpada i dr.), napisali su u svom očitovanju iz Hrvatskih šuma preporuku za komunalce, u ovom slučaju Grada Zadra.