Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta raspisalo je natječaj za imenovanje novog ravnatelja. Dosadašnja ravnateljica Jagoda Gluščević nakon 20 godina na čelu ove ustanove odlazi u mirovinu te će ju od 1. rujna zanijeniti novi ravnatelj.

- Pučko otvoreno učilište danas provodi preko 30 verificiranih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, koja se upisuju u radnu knjižicu. Uz neformalne programe učenja stranih jezika za djecu istaknula bih osposobljavanja za njegovateljice i gerontodomaćice, koja su vezana za provođenje europskih projekata, kaže Gluščević.

Učilište je u proteklim godinama izradilo brojne projekte vezane uz ugostiteljstvo poput pekača bureka i pizza, ali do sada nisu realizirani zbog slabog interesa onih koji bi provodili projekte, a potom i epidemije koronavirusa.

Osnivačka prava nad ustanovom Pučko otvoreno učilište ima Grad Zadar, koji osigurava sredstva za tekuće poslovanje, dok se plaće zaposlenika i drugi rashodi financiraju prodajom usluga.

Za četverogodišnji mandat ravnatelja se mogu natjecati kandidati s VSS društvenog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima, a uz osnovnu dokumentaciju potrebno je priložiti sažeti program rada. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.