Općini Pašman je dodijeljena Odluka o odabiru projekta "Skraćivanje lanaca opskrbe nabavkom montažnih ribarnica" od strane FLAG-a Lostura, javlja portal Otok Pašman.

Ukupna vrijednost projekta je 463.217,46 kn, a projekt će biti potpuno financiran iz EU fondova. Glavni cilj projekta je nabava i opremanje dviju montažnih ribarnica kojima se doprinosi stvaranju novih načina prodaje proizvoda ribarstva. Općina će kroz ovaj projekt nabaviti Kontejnere „Ribarnica Eurostandard" (5280x2780x2850).

Na području općine trenutno nema uređenog prostora/ribarnice za prodaju svježe ribe i drugih proizvoda ribarstva i akvakulture. Projektom se rješava ovo pitanje koje je važno kako za lokalno stanovništvo tako i za brojne turiste u ljetnoj sezoni.

Stvaranjem adekvatnih uvjeta za prodaju ribljih proizvoda povećava se mogućnost prodaje lokalne ribe te se doprinosi razvoju lokalnog gospodarstva otvaranjem novih radnih mjesta. Ovim projektom potiče se i konzumacija ribe s čime se dugoročno utječe na poboljšanje prehrambenih navika, a samim time i na zdravlje lokalnog stanovništva.