Arhitekt Šime Ljubičić iz D&Z danas je predstavio izmjene Detaljnog plana uređenja stambeno poslovne zone uz Murvičku, usklađene s novom zakonskom regulativom i interesima investitora. Prostor između naziva se urbana preobrazba.

Radi se o lokaciji na kojima su nekad bili pogoni kemijske industrije. 

- Inicijatori izmjene postojećeg Plana iz 2008. godine pokazali su vjerodostojnost interesa i oni su u potpunosti snosili troškove izrade izmjena DPU, istaknuo je Matko Segarić, zamjenik pročelnika za prostorno uređenje i graditeljstvo. Reviziju i nadopunu DPU-a tražio je od Grada Zadra zagrebački BMP ASSET te je u listopadu prošle godine o tome donesena odluka Gradskog vijeća.

Uz dvije postojeće poslovne zgrade (NEC i nekadašnja upravna zgrada Vinilplastike i Kepola), najnovijim izmjenama DPU-a, bit će moguća gradnja zgrade poslovne i trgovačke namjene, visine 12 metara. Polovica prostora namijenjena je stambenoj gradnji. Izrađivači plana procijenili su da bi bila moguća gradnja 175 stanova. Visina tog stambenog kompleksa može biti 21 metar.

U predloženim izmjenama Plana ostaje zelena površina nad jednom etažom podzemne garaže, kapaciteta 40 parkirnih mjesta te dodatna zelena površina uz Case minime, kako se naziva niz postojećih građevina, svojedobno građenih za talijanske vojnike.

Obuhvat plana je 3.6 hektara i u njemu nije Put Murvice kao što je to bilo kod osnovnog DPU-a, kazao je arhitekt Ljubičić. U prvotnom DPU-u bilo je predviđeno širenje Murvičke na tri trake od raskrižja s Tuđmanovom do Vatrogasnog. U novom prijedlogu bit će samo mjestimično širenje s lijevim skretačem kod tog raskrižja.

Nadamo se kako će se gradske vlasti, jednom kada se izgradi i ta površina, od koje će dobiti komunalni doprinos, a neće imati obaveze gradnje internih prometnica, urediti Murvičku. To je jedna od najprometnih ulica, krpana na svakom metru, s još uvijek vidljivim tragovima gelera, a devestirana od prevelike gradnje koja se uz nju i dalje odvija.