Gradska knjižnica Zadar potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. - 2020. u svrhu provedbe projekta Uključi se knjigom s ciljem nabavke biblio-kombija. 

Provedbom projekta osigurat će se novo vozilo te proširiti usluge za korisnike Gradske knjižnice Zadar koji posjećuju bibliobusna stajališta s naglaskom na posebno osjetljive skupine korisnika - osobe s invaliditetom na području urbane aglomeracije ZD. 

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA bila je tehnička pomoć u pripremi projekta te da će stupanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i nadalje biti tehnička pomoć tijekom provedbe projekta. Osigurana sredstva za pružanje tehničke pomoći su iz projekta "ZADRA NOVA ZA VAS", s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar sedam urbanih aglomeracija/ područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb", Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 2.703.360,00 HRK bespovratnih sredstava za projekt Uključi se knjigom. 

Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Osim Gradske knjižnice Zadar koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Grad Nin, općine Poličnik, Preko i Galovac te Udruga HVIDR-a Zadar.