Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu pokrenulo je postupak protiv dužnosnika Ante Martinca, općinskog načelnika Općine Sukošan, zbog neusklađenosti imovine s izvješćem podnesenim u imovinskoj kartici. Povjerenstvo je u Martinčevom izvještaju pronašlo više neusklađenih podataka koji sami po sebi ne bi doveli do pokretanja postupka. Načelnik je stan u supruginom vlasništvu površine 94 m2 u Sukošanu naveo kao knjižno vlasništvo, a kako ono nije bilo provedeno u zemljišnim knjigama zapravo se radi o izvanknjižnom vlasništvu.

Također, u rubrici „Podaci o pokretninama koje se upisuju u javni registar" Martinac je naveo motocikl marke Yamaha TMAX vrijednosti 50.000 kn kao osobno vlasništvo, stečeno kupnjom iz primitaka ostvarenih od nesamostalnog rada te zaduženjem kod banke (kredit), dok je uvidom u evidenciju MUP-a otkriveno da je supruga vlasnica motocikala marke Aprilia i Piaggio stečenih 2016. i 2017. godine. Međutim, Martinac je podastro dokaze o tome da je Yamahu prodao za 30.000 kuna, Piaggio za 750 kuna, dok je Apriliju vrijednu manje od 30.000 kuna propustio spomenuti, što je ispravio u novom izvješću. Popravio je i iznos supruginih godišnjih primanja u turističkoj agenciji, koja iznose oko 80 tisuća kuna.

Najsporniji dio bilo je navođenje kako njegova supruga nema poslovnih udjela i dionica, dok je uvidom u podatke nadležnog trgovačkog suda utvrđeno da je njegova supruga imatelj poslovnih udjela u trgovačkom društvu Marina travel d.o.o. i putničkoj agenciji. Martinac je priznao propust te nije obrazložio nesklad s podacima u imovinskoj kartici, iako je obavijest o tome objavio na općinskoj stranici, zbog čega je predsjednica Povjerenstva Nataša Novaković potpisala odluku o pokretanju postupka.