Udruga U Pokretu potpisala je ugovor sa Zakladom Kultura Nova za provođenje projekta "Platforma za Kino" s ciljem jačanja operativnih kapaciteta Platforme te poticanja razvoja programa suvremene kulture i umjetnosti - kao važnog elementa za održivi razvoj lokalne zajednice. Drugim riječima, cilj projekta je da DKC Kino u Sv. Filipu i Jakovu svakim danom ima svoja vrata otvorena posjetiteljima koji se žele družiti u Tinelu Kina te da se stvaraju kulturni i umjetnički programi od građana za građane.

DKC Kino je društveno-kulturni centar u Sv. Filipu i Jakovu, osnovan u kolovozu 2020. godine kao rezultat projekta K.IN.O. - Centar za Kulturu, INovaciju i Obrazovanje, sufinanciran sredstvima Europskog Socijalnog Fonda. Prvi je društveno-kulturni centar sa sudioničkim modelom upravljanja kroz javno-civilno partnerstvo u ruralnom području Republike Hrvatske. Civilni sektor predstavljen je kroz neformalnu „Platformu za Kino", koju za sada čine 6 članica organizacija civilnog društva i 37 pojedinačna člana.

Prva planirana aktivnost projekta je "Izgradnja kapaciteta za strateško promišljanje i participativno planiranje na razini cjelokupnog sustava" koju će provoditi Jasenka Gojšić, kroz koju ćemo izraditi operativni program Platforme za Kino za 2021. godinu. Članovi Platforme za Kino aktivno i zajedničko će kreirati budućnosti Tinela i Platforme - od sna, preko strategije do konkretnih provedbenih detalja - u nedjelju 21. veljače 2021. u 17 sati u Kinu. Proces će facilitirati Jasenka Gojšić i Dunja Vuković iz Zagreba. Aktivnost se provodi u skladu sa epidemiološkim mjerama te je broj polaznika ograničen. Za sve informacije stojimo na raspolaganju putem e-mail adrese [email protected] i telefona pod brojem 095 / 379 1234.

Tinel (dnevni boravak u Kinu) biti će otvoren svakim danom, a podršku njegovom radu daju volonteri iz lokalne zajednice. Program KUlture i UMjetnosti u Tinelu, tzv. KUUM u Tinelu, obuhvaća sedam samostalnih aktivnosti s područja glazbene, filmske, likovne, fotografske i plesne umjetnosti.

KUUM u Tinelu obuhvaća programe kao što su „Imaš ideju? Ostvari je!", koja omogućava mladima da artikuliraju i realiziraju vlastitu ideju, uvodi ih se u osnove menadžmenta, raspolaganje s budžetom te komunikaciju s javnošću, „FiJuzika", program čiji je cilj kombinirano korištenje analognog i digitalnog načina reprodukcije glazbe, svirke uživo, te edukacija o određenim žanrovima glazbe. Nadalje „Foto klub", kroz koji se organiziraju kontinuirane fotografske radionice i izložbe, multimedijalne izložbe „Kap na dlanu" na temu vode koje interpretiraju lokalnu kulturnu baštinu kroz glazbu, film i suvremenu plesnu umjetnost, likovne radionice „Ostavi trag" i „Likovne izložbe" osmišljena s ciljem predstavljanja mladog likovnog umjetnika. Program „Kinoteka" bit će posvećen nekomercijalnim i art filmovima pored redovitih projekcija komercijalnih filmova koje u ožujku opet vraćaju u pogon.

- Nakon duže stanke koja je uzrokovala pandemija veselimo se ponovnim druženjima i povratkom života i kulture u filipjansko Kino, poručili su Tereza Brzić i Lucija Mikas iz Udruge U Pokretu.