U protekloj 2020. godini zabilježen je pad spasilačkih aktivnosti na moru u odnosu na prethodnu godinu za 21.5 posto uslijed smanjenoga prometnog opterećenja, zbog utjecaja pandemije Covid-19, izvjestili su iz Ministarstva mora.
 
U području unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora poduzeto je 475 SAR akcija (99%), od toga je u području ZERP-a poduzeto 5 spasilačkih akcija (1%), konkretno, Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) koordinirala je ukupno 480 akcija na moru, u kojima je spašeno 428 osoba, među kojima 16 ozlijeđenih dok je, nažalost, zabilježeno 28 smrtno stradalih, od čega 6 ronilaca.
 
Smanjenje broja akcija na razini godine bilježi se u svim kapetanijama, osim u Lučkoj kapetaniji Šibenik, koja bilježi povećanje za tri akcije u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno najveći broj SAR akcija u 2020. godini izvršen na području nadležnosti Lučke kapetanije Zadar (34.17 posto), gotovo trećina svih akcija.
 
Hitni medicinski prijevoz pacijenata, iako smanjen u odnosu na prethodnu, 2019. godinu i dalje je najveći pojedinačni udio u akcijama traganja i spašavanja (36,7 %).
 
Tijekom protekle godine nije evidentirana nijedna nestala osoba na moru.
 
Prošle, 2020. godine dogodilo se 12 sudara i 48 nasukavanja plovila, u potpunosti je potonulo 20 plovila, zabilježeno je 11 požara na plovilima, a veliki broj intervencija na moru, ukupno 42, poduzet je zbog kvarova pogonskih strojeva, upravljačkim sustavima, uz manji broj intervencija poduzetih zbog nestanka pogonskoga goriva na plovilima. I nadalje najveći udio ugroženih plovnih objekata otpada na plovila za sport, rekreaciju i razonodu (52%).