Grad Zadar objavio je natječaj za preventivnu dezinfekciju, deratizaciju i dezinsekciju.
Procijenjena vrijednost četverogodišnjeg okvirnog sporazuma je 4. 160 000 kuna.

Rok za dostavu ponuda je 18. ožujka, što znači da će novi saziv Gradskog vijeća glasati o ishodu tog natječaja. Prema uvjetima javne nabave, za ekonomski najpovoljniju ponudu, 90 bodova je njezin iznos, a još 10 bodova može se dati na broj terenskih ekipa.